Angelica Sternerfors med ett fällt vildsvin, som fraktats till slakthuset. Livsmedelsverket vill slopa kravet på att vildsvin ska trikintestas på en vilthanteringsanläggning innan köttet säljs.
Foto: Robert Jidesjö Angelica Sternerfors med ett fällt vildsvin, som fraktats till slakthuset. Livsmedelsverket vill slopa kravet på att vildsvin ska trikintestas på en vilthanteringsanläggning innan köttet säljs.

Jägare ska själva få trikintesta vildsvin för försäljning

Livsmedelsverket vill slopa kravet på att vildsvin måste trikintestas på en vilthanteringsanläggning för att få säljas. Detta för att öka avskjutningen på vildsvin.

Regeringen gav i december förra året Livsmedelsverket i uppdrag att se över hur man kan göra det lättare för jägare att sälja vildsvinskött genom att slopa de tidigare kravet på besiktning vid en vilthanteringsanläggning.
I praktiken handlar besiktningen huvudsakligen om ett trikintest.
När det gäller älg, hjort och rådjur, är det redan tillåtet för jägare att leverera viltkött direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar (livsmedelsbutiker och restauranger).
Nu föreslår emellertid Livsmedelsverket att utbildade jägarna själva ska kunna göra de obligatoriska trikintesten. Det finns redan närmare tusen jägare som fått utbildning i trikinprovtagning och enligt förslaget ska de båda jägarorganisationerna kunna tillhandahålla utbildningen och därefter ska de godkända provtagarna registreras hos länsstyrelsen.

Köttet ska gå att spåra
Det betyder till exempel att ett jaktlag kan låta utbilda en eller ett par medlemmar som sköter provtagningen åt hela laget.
Det kommer också att ställas vissa krav på att dokumentera försäljningen, eftersom det ska gå att spåra köttet. Det innebär i sin tur att jägaren inte får stycka upp ett vildsvin i köttbitar och sälja åt många kunder, utan minst måste sälja vidare ett halvt vildsvin åt gången.
Dessutom efterlyser Livsmedelsverket en förstärkning av jägarexamen i de de delar som handlar om kötthantering.
Jägarnas Riksförbund har ställt sig positivt Livsmedelsverkets förslag, med tillägget att det borde räcka enbart med att kunna visa en trikinprovsanalys och att det i övrigt ska räcka med information och frivillig utbildning av jägare.