Foto: Shutterstock Berlinarna har under en rad år fått vänja sig vid att leva stadsliv sida vid sida med bökande vildsvin.

Jägarna fällde 2 500 vildsvin i Berlin

I den tyska huvudstaden Berlin med omnejd finns en stor stam med vildsvin. Senaste jaktåret fälldes 2 500 djur, en betydande ökning sedan tidigare år.

Jaktåret 2019/2020 fälldes 1 700 vildsvin i Berlin och jaktåret 2021/2022 sköts 2 500 djur. Variationerna har att göra med att jakten stoppades under pandemin och hur gynnsamt vädret råkar vara och hur stor näringstillgången är för grisarna

Murens fall

För några år sedan beräknas det ha funnits 5 000 vildsvin i Berlins gröna omgivningar och skogar. Antalet vildsvin som kommer in till huvudstaden har ökat sedan murens fall, skriver tip-berlin.

Djuren fotograferas på gator och på gröna ytor invid parkeringsplatser. Invånarna uppmanas säkra sina soptunnor.

– Vildsvinen har känsliga luktorgan och lockas in i trädgårdarna då de känner doften av planterade blomsterlökar, säger Derk Ehlert vid Berlinsenatens miljöförvaltning till rbb24.

Gräver diken

Men han tillägger att tomtägarna i Berlin börjat vänja sig vid att det finns vildsvin i huvudstaden. Man gräver djupa diken och sätter upp stängsel för att hindra vildsvinsinvasion i den egna trädgården.  

Störst är problemen i sydöstra och sydvästra Berlin.