Länsstyrelsens räkning av skarvbon är slutförd i Gävleborg.
Foto: Mostphotos Länsstyrelsens räkning av skarvbon är slutförd i Gävleborg.

Jakt gav inte fler avbrutna häckningar

Skarvräkning slutförd i Gävleborg

Sammanlagt 3 649 skarvbon påträffades under årets inventering i Gävleborg. Länsstyrelsens ornitologer konstaterar att antalet avbrutna häktningar har sjunkit.

Samtliga sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler ingick då tre ornitologer inventerade skarvbon i Gävleborg på länsstyrelsens uppdrag. Dessutom undersökte de nya lokaler som tillkommit under den senaste säsongen.
Totalt hittade ornitologerna 3 649 bon. I 1 631 av dem hade häckningen fullföljts och i 1 672 av dem hade häckningen delvis fullföljts.

Beslutat om skyddsjakt
På de platser där häckningen endast fullföljts delvis har antingen skyddsjakt skett eller så har någon annan typ av störning medfört att bara en del av ungarna har blivit flygfärdiga.
Länsstyrelsen har under 2021 beviljat störningsåtgärder, bland annat skyddsjakt, mot skarv. Sammanlagt har 1 690 skarvar fällts under året.
Trots åtgärderna har antalet avbrutna häckningar minskat under perioden.