Foto: Mikael Moilanen

Jakt & Jägare bäst i klassen – igen

För femte året i rad är Jakt & Jägare den jakttidning i Sverige som ökar i särklass mest i upplaga. Jakt & Jägare växte med 1 200 exemplar under 2008 till en upplaga på 28 600, vilket motsvarar en procentuell höjning på 4,4 procent. 
Det visar redovisningen för 2008 från TS, Tidningsstatistik AB. 

– Det är helt fantastiskt att vi haft de här framgångarna i fem år. Särskilt med tanke på att antalet jägare har minskat kraftigt under samma period, kommenterar Anders Ljung, chefredaktör för Jakt & Jägare.
– Jag tror att läsarna känner att tidningen står på jägarnas sida. Vi har en rak och orädd nyhetsbevakning av rovdjurspolitiken och andra politiska frågor som blyammunition. Men vi satsar även mycket på att ha underhållande och informativa reportage om jakt, vapen och hundar. Det är en mix som fungerat bra, tillägger Anders Ljung.

Vikande trend i övrigt
Trenden i övrigt är att det gått dåligt för Sveriges tidskrifter. Det gäller inte minst tidningarna om jakt och fiske som fått sina upplagor granskade av TS. Under 2007 tappade alla jakt- och fisketidningar utom Jakt & Jägare i upplaga. Nästan lika dåligt gick det under 2008.
Jaktjournalen ligger på samma nivå som 2007 och har 30 900 exemplar.
Fiske för Alla har tappat 1 300 exemplar (-5 procent) och ligger på 24 900.
Fiskejournalen backade 1 000 exemplar (-4,2 procent) och landade på 22 600 i upplaga.

Den största förloraren
Jaktmarker & Fiskevatten är den största förloraren även under 2008 procentuellt sett. Då försvann ytterligare 2 300 exemplar (-5,8 procent). Upplagan för 2008 blev därmed 37 700 exemplar. 
Även Jägareförbundets tidskrifter fortsätter att gå kräftgång.  Svensk Jakt backade med 4 100 exemplar (-2,7 procent) till en upplaga på 148 000. Svensk Jakt Nyheter förlorade 3 600 exemplar (-2,4 procent) och hamnade på 145 000. 
Allt om jakt och vapen och Vapentidningen har valt att inte TS-granska sina siffror.