Vargen blir själv jagad. Den 2 januari startar licensjakten då sammanlagt 27 vargar får skjutas.
Foto: Denver Bryan Vargen blir själv jagad. Den 2 januari startar licensjakten då sammanlagt 27 vargar får skjutas.

Jakt på 27 vargar den 2 januari

27 vargar – nio i Värmland och nio i Dalarna – får fällas vid vinterns vargjakt mellan 2 januari och 15 februari. Det blir tillåtet att använda motorfordon för spårning och det blir strikta regler: kontroll av tilldelningen varje timme och besiktning av alla skottplatser.

Naturvårdsverkets beslut var i hög grad väntat.

10 670 registrerade vargjägare (vid lunchtid på torsdagen) i de fem vargjaktslänen fick äntligen besked om detaljerna.
Av de 27 vargarna får Värmland och Dalarna en tredjedel vardera, vilket ungefär motsvarar vargstammens utbredning i landet. De tre återstående vargjaktslänen får tre vargar var. Ett rejält tilltaget område runt Galvenreviret i Gävleborg är undantaget, eftersom det finns en rysk invandrarvarg
där.

Galvenvalpar utanför området
– Även avkommorna från Galvenreviret ska skyddas så långt det är möjligt. Den senaste kullen lever kvar i reviret och är således bra skyddad. Förra årets kull har två sändarförsedda ungvargar. De befinner sig utanför jaktområdet. De andra vet vi inte var de är, sade Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten vid torsdagens presskonferens i Stockholm.
Naturvårdverket har satsat extra resurser på DNA-analyser för att hitta de genetiskt värdefulla vargarna. Man hoppas också GPS-märka samtliga årsungar i Galvenreviret under vintern, så att man vet var de är vid nästa års vargjakt.

Vargwebben stängs
Naturvårdsverket vill också att så få sändarförsedda vargar som möjligt fälls. Därför uppmanas länsstyrelserna och Sveriges lantbruksuniversitet att stänga av vargwebben och vargtelefonerna.
Uppmaningen gäller däremot inte de båda sändarförsedda ungvargarna från Galvenreviret. I det fallet vill Naturvårdsverket att jägarna avbryter jakten om någon av dessa genetiskt värdefulla ungvargar kommer in i jaktområdet.

Ingen jakt på helt vargrevir
I Västra Götaland dras en sydlig gräns för vargjakten ungefär längs Göta älv. Länet var det enda som föreslog jakt på ett helt vargrevir, det så kallade Kroppefjällsreviret, men så blir alltså inte fallet eftersom tilldelningen inte räcker.
Tilldelningen bygger på forskarnas bedömningar, som innebär att det bör skjutas mellan 30 och 48 djur för att komma intill det mål på 210 djur och 20 föryngringar som riksdagen fastställt.
Vidare tar verket hänsyn till att det redan skjutits fem vargar under skyddsjakt sedan förra inventeringen, att det finns ett gällande tillstånd för skyddsjakt och ett tiotal skyddsjaktsansökningar, framför allt från renbetesområden. Det måste också finnas utrymme för fler skyddsjakter.

Årets jakt ett experiment
– Det går helt enkelt inte att nå ett exakt mål, något som också forskarna slagit fast i sin rapport. Årets jakt är i hög grad ett experiment. Visar det sig att vi fällt för lite eller för mycket så rättar vi till det vid nästa års jakt, konstaterar Susanna Löfgren.
Jakten startar 2 januari, för att ungvargarna inte ska förlora sina föräldrar för tidigt, och pågår till 15 februari för att inte inkräkta på parningstiden. En speciell regel för vargjakten gör det tillåtet att spåra av oplogade vägar (ingen terrängkörning alltså) med motorfordon.

Alla 27 vargarna ska skjutas
– Lika väl som vi är mycket angelägna att det inte blir överskjutningar så kräver vi också att de tilldelade vargarna skjuts. Eftersom ett vargrevir kan vara 1 000 kvadratkilometer stort är det rimligt att tillåta spårning med motorfordon för att få en effektiv jakt, säger Ola Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.
Men det är också den enda lättnaden i de regler som normalt gäller för jakt. I jämförelse med exempelvis lojakten blir vargjakten betydligt striktare. Jaktledaren eller enskilda vargjägare är skyldiga att kontrollera tilldelningen en gång i timmen och anmäla skjuten varg inom en timme.

Skottplatsen undersöks
När en varg skjutits ska inte bara djuret, utan också skottplatsen, besiktigas inom 24 timmar av länsstyrelsens personal. Detta för att kontrollera att jakten gått till enligt reglerna.
Nästa år tar dessutom länsstyrelserna i de fem aktuella vargjaktslänen över besluten om skyddsjakt på varg. I de län som fortfarande inte har en fast reproducerande vargstam behåller Naturvårdsverket beslutsrätten.

Jägarorganisationernas uppdrag
I början av nästa år ska Naturvårdsverket ta itu med nästa stora och kontroversiella del av den nya vargförvaltningen, nämligen frågan om att flytta invandrade vargar från Norrland till vargområdena i Mellansverige.
– Jägarorganisationerna kommer att ha en viktig roll i arbetet med att förankra vargomflyttningarna lokalt, vilket är uttalat både i regeringspropositionen och i det allmänna uppdraget som organisationerna har, konstaterade Susanna Löfgren vid torsdagens presskonferens.

Fakta: Vargjakten 2010

Jakttid: 2 januari-15 februari 2010.

Tilldelning
Dalarnas och Värmlands län (nio djur vardera) Jaktområde: Hela länet.
Gävleborgs län (tre djur) Jaktområde: Hela länet, med undantag för vissa områden i Ljusdals, Ovanåkers och Bollnäs kommuner.
Västra Götalands län (tre djur) Jaktområde: Kommunerna Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål,Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Samt de delar av kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg som ligger väster respektive norr om Göta älv.
Örebro län (tre djur, varav ett ska fällas i Hasselforsreviret) Jaktområde: Hela länet.

Krav på jägare: Förutom sedvanliga krav på jaktledare och jakträtt ska jaktledare registrera sig vid jaktkortsregistret. De ska känna till reglerna för vargjakten och de ska kontrollera om jakten är avlyst en gång i timmen. Fälld varg ska anmälas inom en timme. Enskilda vargjägare räknas som jaktledare.

Vapen: Klass 1 (fällor och åtel är inte tillåtet).

Spårning: Får ske med motorfordon, även snöskoter, på befintliga vägar (ej i terrängen).

Telefonnummer
För anmälan av fälld varg / kontroll av återstående tilldelning:
Dalarna: 023-813 84 / 023-810 47
Gävleborg: 026-17 12 50 / 026-17 11 99
Västra Götaland: 031-60 71 99 / 0521-60 57 57
Värmland: 054-19 73 75 / 054-19 71 51
Örebro: 070-54 74 555 / 019-19 30 09

Rekommendation: Jägare ombeds att, om möjligt, undvika att skjuta sändarförsedda vargar.

Skinnet: Jakträttsinnehavaren får behålla skinnet från skjuten varg.