40 kungsfasaner får skjutas i kommunerna Högsby och Mönsterås. Hur den främmande fasanarten kom ut i naturen vet inte länsstyrelsen, men de ska bort eftersom de kan skapa framtida problem.
Foto: Shutterstock 40 kungsfasaner får skjutas i kommunerna Högsby och Mönsterås. Hur den främmande fasanarten kom ut i naturen vet inte länsstyrelsen, men de ska bort eftersom de kan skapa framtida problem.
Ringarna visar var det enligt Artportalen upptäckts kungsfasaner norr och öster om Högsby.
Foto: Länsstyrelsen Kalmar Ringarna visar var det enligt Artportalen upptäckts kungsfasaner norr och öster om Högsby.

Jakt på 40 kungsfasaner i Kalmar län

Jägare i kommunerna Högsby och Mönsterås uppmanas av länsstyrelsen att ha skyddsjakt på kungsfasan. Men det är ett begränsat antal som får fällas och de som ska skjuta kungsfasan måste först anmäla sig.

Länsstyrelsen har fått reda på att det finns ett mindre antal kungsfasaner i kommunerna Mönsterås och Högsby.
”Kungsfasanen (Syrmaticus reevesii) är en starkt revirhävdande och konkurrenskraftig fågel som härstammar från Asien. Arten är härdig och kan reproducera sig i länets klimat vilket innebär en risk för etablering och en växande population. Det går inte att utesluta att kungsfasaner kan komma att orsaka allvarlig skada på inhemsk fauna. Vi har därför valt att ansöka om tillstånd för att bedriva skyddsjakt”, skriver länsstyrelsen.

Max 40 får skjutas
Naturvårdsverket valde dock att begränsa hur många kungsfasaner som får skjutas. I respektive kommun är det högst 20 kungsfasaner. Jakten får pågå till och med den 31 december.
”Dessa fasaner är kända för att kunna vara aggressiv mot både människor, djur och andra fasaner vilket gör dem till den absolut sämsta tamfågeln och nybörjarfågeln”, skriver en uppfödare om kungsfasaner.

”Kan ha rymt eller släppts ut”
Hur dessa fasaner kom ut i naturen har länsstyrelsen ingen aning om.
– De kan ha rymt eller släppts ut, säger Lina Tomasson på länsstyrelsen.
Hon är samordnare för skyddsjakten.

Behövdes beslut av Naturvårdsverket
Kungsfasaner räknas inte som en invasiv art som är fredlös. Därför behövs beslut om skyddsjakt från Naturvårdsverket, eftersom länsstyrelsen inte har delegation för det som med till exempel vargar.
– Att skyddsjakten blev begränsad till 40 kungsfasaner beror säkert på något juridiskt, men det bör räcka. Det är inte så många av dem. Annars får vi be om skyddsjakt igen nästa år, kommenterar Lina Tomasson.

Får använda bildförstärkare och luftgevär
Hon tycker det är viktigt att kungsfasanerna skjuts bort.
– De kan annars skapa framtida problem.
De som ska jaga kungsfasan måste anmäla sig till henne. Det ska även rapporteras om fällda fåglar till samordnaren. Fällda kungsfasaner får behållas av jägaren.
Förutom hagelvapen får det användas studsare eller luftgevär som klarar klass 4-kraven. Det är även tillåtet med inspelade lockläten och ”elektroniska bildförstärkare eller bildomvandlare”.