Den förebyggande skyddsjakten på sex lodjur i inom Vilhelmina södra sameby har stoppats igen efter två nya överklaganden till Förvaltningsrätten.
Foto: Mostphotos Den förebyggande skyddsjakten på sex lodjur i inom Vilhelmina södra sameby har stoppats igen efter två nya överklaganden till Förvaltningsrätten.

Jakt på sex lodjur stoppad igen

Den förebyggande skyddsjakten på sex lodjur i Blaikfjällsområdet inom Vilhelmina södra sameby skulle ha börjat idag efter att Föreningen Nordulv inte fick gehör för överklagandet till Förvaltningsrätten. Men efter att även Jaktkritikerna och en annan förening begärt inhibering av lojakten försenas jaktstarten igen.

– Länsstyrelsen kommer att meddela när jakten kan starta, vilket eventuellt blir i början av december, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.
Rovdjurstrycket är starkt mot Vilhelmina södra sameby. Förutom björn berörs samebyn av nya järvkullar och sju lyckade kungsörnshäckningar

Minst tre nya lokullar
I området som samebyn vill ha skyddsjakt i har tre lodjursföryngringar dokumenterats under årets inventering. Men ytterligare en föryngring
som har dokumenterats längre västerut vid Risbäck kan sannolikt också påverka området, konstaterar länsstyrelsen i beslutet om skyddsjakt.
Lojakten sker i förebyggande syfte.

”Kommer att minska allvarliga skador”
”En skyddsjakt på sex lodjur som detta beslut avser kommer att minska den allvarliga skadan som lodjuren förorsakar i form av dödade renar och det merarbete som skingrade renar innebär. Samebyn har redovisat höga förluster till rovdjuren. Skyddsjakten kommer därmed att bidra till att den av riksdagen fastställda toleransnivån på maximalt tio procent förluster till rovdjur inom rennäringen ska nås. Jakten kommer också att minska den oro, osäkerhet och frustration som finns hos de berörda renskötarna på grund av den rådande situationen, konstaterar länsstyrelsen i det återigen överklagade beslutet.
Om överklagandet till Förvaltningsrätten hävdar Jaktkritikerna på sin Facebooksida att endast nio renar är rovdjursrivna i år. Toleransnivån på max tio procentiga förluster till rovdjur skulle innebära flera tusen rovdjursrivna renar, skriver föreningen.