Från den 1 mars får sju lodjur fällas i hela Örebro län under licensjakten. Det innebär att kvoten har mer än tredubblats sedan 2018.
Från den 1 mars får sju lodjur fällas i hela Örebro län under licensjakten. Det innebär att kvoten har mer än tredubblats sedan 2018.

Jakt på sju lodjur i Örebro län

Kvoten för licensjakt på lodjur den 1 mars i Örebro län har mer än fördubblas jämfört med året före. Det blir sju lodjur som får fällas istället för tre. 2018 var det bara två lodjur på kvoten.

De sju lodjuren får fällas inom hela länet. Lodjursjakten startar den 1 mars 2020 och varar som längst till och med den 31 mars. Men länskvoterna på lodjur i mellersta Sverige brukar vara bortskjutna på några dagar.

Cirka 54 lodjur i Örebro län
Enligt den senaste inventeringen fanns nio familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar cirka 54 lodjur.
”Eftersom lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar bedömer länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för licensjakt på sju individer år 2020”, skriver myndigheten.
Den senaste nationella beräkningen visar att det finns cirka 1 189 lodjur i Sverige. Gränsen för gynnsam bevarandestatus har satts vid 870 lodjur.