Polisens senaste argument mot Toni Celans ansökan om licens på Benelli MR1 är att han inte löst statligt jaktkort.
Polisens senaste argument mot Toni Celans ansökan om licens på Benelli MR1 är att han inte löst statligt jaktkort.

Jaktkortslösa nekas vapenlicens?

Toni Celans rättsliga strid om licens på halvautomaten Benelli MR1 rullar vidare och nu kommer ett nytt argument från polisen: Myndigheten ifrågasätter om Toni Celan behöver vapnet då han inte betalat statligt jaktkort.

Jakt & Jägare har i flera artiklar berättat om Toni Celan från Oskarsström. Han sökte licens på halvautomatiska studsaren Benelli MR1 förra våren. Naturvårdsverket har i tre olika yttranden slagit fast att geväret är lämpligt för jakt. Jägarnas Riksförbund har också yttrat sig och stödjer Naturvårdsverkets linje.

Verksamhetsansvarige handlägger
Jägareförbundet hjälper polisen att streta emot i frågan om Benelli MR1 och polisen vill inte ge Toni Celan tillstånd att inneha vapnet. I den allra senaste korrespondensen mellan polisen och Toni Celan är det verksamhetsansvarige för vapenärenden vid Rikspolisstyrelsen, Peter Thorsell, som tagit över handläggningen av Toni Celans licensansökan.

”Närstrid”
”Egenskaper, funktion och tillbehörsprogram gällande Benelli MR1 är utvecklade och marknadsförs främst utifrån krav på snabbhet och stridsliknande behov vid t.ex. närstrid. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till den restriktiva hållning som ska gälla vid bedömningen av ett vapens lämplighet anser Polismyndigheten att Benelli MR1 inte enligt 2 kap 5 § vapenlagen kan anses lämpligt”, skriver Peter Thorsell.
Han pekar på att det är lätt att byta pipa och sätta i magasin med större kapacitet i Benelli MR1.

Inte löst statligt jaktkort
Peter Thorsell ifrågasätter också om Toni Celan har behov av ett ytterligare ett jaktvapen då han inte betalat det statliga jaktkortet.
”Ett jaktvapen får visserligen användas för målskytte men målskyttet är inte i sig behovsgrundande vid tillståndsgivningen. Enligt 2 kap 4 § fjärde stycket vapenförordningen ska den som avlagt prov som avses i första stycket samma paragraf (d.v.s. jägarexamen) anses ha behov av jaktvapen om inte särskilda skäl föranleder annat. Polismyndigheten anser att sådana särskilda skäl kan finnas eftersom Ni inte betalt viltvårdsavgift. Ni torde därför inte ha behov av ytterligare ett vapen för jaktändamål”, skriver Peter Thorsell.

Inga jaktmarker
– Fakta är att jag tog jägarexamen juni 2014 och fick licens på ett hagelgevär i oktober samma år. Det sammanföll med att jag blev arbetslös och i det läget hade jag varken tid eller råd att jaga. Dessutom hade jag i det läget inte lyckats skaffa jaktmarker ännu där hagel gick att använda, och då betalade jag inte jaktkortet, säger Toni Celan.
Nu har han nytt jobb och har dessutom fått ett halvt löfte om att få jaga ripa på en mark i norra Sverige. Därför har Toni Celan nu löst statligt jaktkort.

”Det samma gäller Marlin 336”
Han är kritisk till de övriga argument polisen har för att stoppa hans licens på Benelli MR1.
– Det finns mängder med jaktvapen som går att bygga om, men då är de inte längre tillåtna för jakt. Polisen försöker stoppa min licens med subjektivt tyckande. Att vapen i andra länder marknadsförs för annan användning än jakt kan inte vara skäl för avslag, när Naturvårdsverket godkänt vapnet i det utförande jag sökt licens, säger Toni Celan.
Han pekar på att Benelli MR1 i vissa länder marknadsförs som vapen för självförsvar, på engelska ”home defense”.
– Det gör tillverkarna av till exempel bygelrepetern Marlin 336 också, konstaterar Toni Celan.

Hänvisar till EU-förslag
Jakt & Jägare berättade förra veckan att Polismyndigheten och Peter Thorsell i ett annat rättsfall rörande Benelli MR1 hänvisar till att EU är på väg att förbjuda halvautomater för jakt. De reglerna är dock bara föreslagna och debatteras just nu hårt inom EU. Läs den artikeln här.
Peter Thorsell har tidigare förklarat att han inte vill kommentera ett pågående rättsfall.