Jaktkortspengar även till myndigheter

Pengarna som landets jägare betalar in via det statliga jaktkortet går inte bara till forskning. En del myndigheter finansierar delar av sin verksamhet med pengar från Viltvårdsfonden. Bland annat får Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen och polisen pengar från Viltvårdsfonden.

Jakt & Jägare berättade i söndags att genetikern Linda Laikre får 1,2 miljoner kronor från Viltvårdsfonden för sin rovdjursforskning under de kommande två åren.

Pengarna i Viltvårdsfonden har landets jägare betalat in via det statliga jaktkortet och det är regeringen som bestämmer hur pengarna ska fördelas.

En del av pengarna går till olika myndigheter. Dn del som går till Naturvårdsverket används för forskning som i exemplet med Linda Laikres vargforskning.

Förutom Laikres projekt är det ytterligare 15 nya forskningsprojekt, samt åtta projekt som pågår sedan tidigare, som tillsammans delar på 16 miljoner kronor från Viltvårdsfonden.

Flera myndigheter får jaktkortspengar
Men det är inte bara forskningen som får del av jägarpengarna. Även en del myndigheter finansierar till viss del sin verksamhet med pengar från Viltvårdsfonden.

Bland annat får Sveriges veterinärmedicinska anstalt drygt tre miljoner, Sveriges lantbruksuniversitet får 1,1 miljoner och Skogsstyrelsen en miljon kronor.

För 2011 fick de två sistnämnda myndigheterna pengar för särskilda insatser som var kopplade till den nya älgförvaltningen. Dessutom får polisen pengar för att ”spåra, döda eller omhänderta statens vilt”.

– Eftersom vi ofta får frågor om vart pengarna från jaktkortet går så står det i år på baksida av avin för jaktkortet till vilka myndigheter och organisationer som pengarna går till, berättar Tuulikki Rooke, forskningssekreterare vid Naturvårdsverket.