Jämtlands länsstyrelse får tillbaka beslutsrätten om att ha skyddsjakt på järv. Naturvårdsverket drog in rätten sedan länsstyrelsen beviljat att 13 järvar skulle fällas i förebyggande syfte för att stoppa skador för renskötarna.
Foto: Mostphotos Jämtlands länsstyrelse får tillbaka beslutsrätten om att ha skyddsjakt på järv. Naturvårdsverket drog in rätten sedan länsstyrelsen beviljat att 13 järvar skulle fällas i förebyggande syfte för att stoppa skador för renskötarna.

Jämtland får besluta om järvjakt igen

Den första juli får länsstyrelsen i Jämtland tillbaka rätten att besluta om skyddsjakt på järv. I december förra året drogs rätten in av Naturvårdsverket eftersom länsstyrelsen beviljat skyddsjakt i förebyggande syfte på 13 järvar för att freda renskötseln.

Länsstyrelsen fick först juridisk bakläxa i Förvaltningsrätten sedan Rovdjursföreningen överklagat. Rätten upphävde beslutet att ha skyddsjakt på de 13 järvarna. Risken för skador var inte tillräckligt dokumenterade, ansåg juristerna bland annat.
Därpå slog Naturvårdsverket till mot länsstyrelsen. Som ”straff” fråntogs Jämtland rätten att besluta om skyddsjakt på järv. Verket ansåg att det var viktigare att se på att järvarna har gynnsam bevarandestatus än att ha omfattande jakt för att freda renskötseln i länet.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Kritik från landshövdingen
Jämtlands landshövding, Jöran Hägglund, kritiserade den indragna beslutsrätten. Naturvårdsverket borde ha resonerat med länsstyrelsen först, påpekade han. Läs om det här:
Nu har Naturvårdsverket valt att låta länsstyrelsen få tillbaka beslutsrätten från den första juli. Det gäller fram till 30 juni 2020, men beslutsrätten ska utvärderas årligen.