Från vänster advokaterna Klas Bjuremark och Sven Severin bredvid Karl Hedin i samband med förhandlingarna i tingsrätten.
Foto: Ossian Grahn Från vänster advokaterna Klas Bjuremark och Sven Severin bredvid Karl Hedin i samband med förhandlingarna i tingsrätten.

Jättemiss av Hedinåklagare Magnusson

Väckte talan mot avvecklat bolag och krävde 2 miljoner

Åklagare Lars Magnusson väckte talan mot AB Karl Hedin då han anser att det har begåtts jaktbrott under ”utövning av näringsverksamhet”. Nu visar det sig att han har siktat in sig på ett bolag som inte finns – och klagat på att Hedinsidan inte rättade honom.

– Jag ställer mig frågande till att det skulle ingå i mitt uppdrag att rätta åklagaren när denne i praktiken väckt talan mot fel bolag, säger advokat Klas Bjuremark, som är anlitad i den del av åtalet som rör företagsboten, till Jakt & Jägare.

Två miljoner i bot
Det var många som höjde på ögonbrynen då det stod klart att åklagare Lars Magnusson inte bara åtalade Karl Hedin för jaktbrott.
Åklagaren ansåg dessutom att den påstådda brottsligheten hade skett i tjänsten och yrkade att AB Karl Hedin skulle betala två miljoner kronor i företagsbot.
Men både kravet mot företaget och åtalet mot Karl Hedin underkändes av en enig tingsrätt som också levererade sällsynt besk kritik mot åklagare Lars Magnusson.

Miss av Magnusson
I sista stund inkom Lars Magnusson med en överklagan till hovrätten.
Denna överklagan har AB Karl Hedin nu begärt att hovrätten ska avvisa. Detta eftersom det organisationsnummer som åklagare Lars Magnusson har angivit till både tingsrätten och hovrätten avsett ett annat bolag som är upplöst genom delning.
Försvaret har motiverat sitt yrkande om avvisning med att det inte är möjligt att återuppväcka ett bolag som upplösts genom delning och att bolaget därför inte kan vara svarande i en rättegång.
Åklagare Lars Magnusson har nu yttrat sig över detta.

Upplöst juridisk person
I en skrivelse till Svea hovrätt lyfter han bland annat att Karl Hedins advokat, Klas Bjuremark, och rättens ledamöter borde ha påpekat felaktigheten:
”Det är enligt min uppfattning en uppenbar felskrivning. En felskrivning som inte uppmärksammades av tingsrätten eller av advokaten Bjuremark under huvudförhandlingen i tingsrätten eftersom ingen invändning då kom om att denna juridiska person som talan riktades mot var upplöst.”
Därefter utvecklar Lars Magnusson skälen till att han anser att en företagsbot bör dömas ut.

Någorlunda vargfri bygd
”När det gäller grunden för företagsboten så är det uppenbart att detta begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Jakten ingår i den anställde NN:s arbetsuppgifter.”
Han tillägger:
”En någorlunda vargfri bygd har betydelse inte bara för den klövviltsjakt som bedrivs som representationsjakt och som en trevlig avslutning på företagsbesök utan har även betydelse för att kunna attrahera duktigt folk med jakt och fiskeintresse att bosätta sig i bygden och arbeta i AB Karl Hedin eller dess dotterbolag. En högst koncerngemensam angelägenhet.”

Som att åtala fel person
Advokat Klas Bjuremark understryker att det vare sig ligger i hans eller hans huvudmans intresse att hjälpa åklagaren att formulera sig inför domstolarna.
Han bestrider också att det rör sig om en uppenbar felskrivning utan menar i stället att situationen kan jämställas med att åklagaren åtalat fel person.
– Om en åklagare skulle välja att åtala ett syskon i en syskonskara kan inte åklagaren vid en friande dom justera åtalet i hovrätten för att i stället avse ett annat syskon, säger Klas Bjuremark.