JO-kritik mot Naturvårdsverket

I december 2010 begärde Ruvhten Sijte sameby skyndsamt beslut om skyddsjakt på två vargar som uppehöll sig på samebyns vinterbetesområde.

Ett år senar avslog Naturvårdsverket ansökan. Då hade vargarna hunnit få valpar och det så kallade Tandsjöreviret var ett faktum.

JO kritiserar nu Naturvårdsverket för den långa hanläggningstiden.

Det var den 19 december 2010 som Ruvhten Sijte sameby begärde skyddsjakt på två vargar som höll till på samebyns vinterbetesområde. Man begärde skyndsam handläggning då samebyn skulle flytta renarna ner till skogslandet där vargarna hade etablerat sig.

Men då inget beslut kom från Naturvårdsverket tvingade byn att flytta renarna till ett annat, mindre lämpat område på grund av vargarna.

– Vi fick ta till en annan, kortsiktig lösning, säger Kenneth Willenfeldt.

Skickade påminnelse
Det innebar betydligt mer jobb för renskötarna men man klarade i alla fall av vintern. Inget besked kom dock från Naturvårdsverket så i maj skickade samebyn en påminnelse samt ansökan om skyddsjakt på nytt.

Men vid den tidpunkten hade vargarna i Tandsjöreviret hunnit få valpar och därför var det inte längre möjligt att genomföra skyddsjakt.

För samebyn innebar vargetableringen oerhört mycket mer arbete med att bevaka renarna och betesområdet blev betydligt mindre.

– Naturvårdsverket påstod att man tappat bort ansökan men det verkar konstigt. Genom att det tog så lång tid hann vargparet få valpar och det var väl det som var meningen för då gick det ju inte att ta bort dom. På så sättet hjälper myndigheterna vargen att ta bit för bit.

Ringer inte upp igen
I mitten av juni tog Jakt & Jägare kontakt med Naturvårdsverket för att få ta del av handlingarna i ärendet och för att få en förklaring till varför det tog ett år att fatta beslut om skyddsjakt.

Handlingarna kom snabbt och efter några dagar ringde en tjänsteman upp som skulle kunna ärendet. Det visade sig dock snart att han hade läst in sig på ett helt annat ärende och han bad att få återkomma.

Sedan dess har det varit tyst från Naturvårdsverket.

För samebyn har vargetableringen inneburit oerhört mycket mer arbete och ekonomisk problem.

– Vi har vargar överallt snart. Det är ofta synobsar, säger Kenneth Willenfeldt.


Vill inte att renarna blir vargmat

– Dom säger att ni får ju ersättning men så fungerar det inte. Det här är ju våra djur och dom vill vi inte ska bli till vargmat oavsett om vi får ersättning. Det tär på resurserna när vi inte kan använda hela området utan måste hålLa oss på en liten del, säger han.

Vargparet i Tandsjöreviret har vad Naturvårdsverket kallar ”ett skandinaviskt ursprung”, alltså att de är hårt inavlade, och har därför inget genetiskt värde.

I sitt beslut riktar Justitieombudsmannen JO kritik mot Naturvårdsverket för den mycket långa handläggningstiden men vad den fått för konsekvenser för samebyn berörs inte.