JRF har begärt licensjakt på totalt 323 lodjur i mars. Redan nu står det klart att endast 14 lodjur får fällas i södra Sverige, där JRF begärt jakt på totalt 104 lodjur.
JRF har begärt licensjakt på totalt 323 lodjur i mars. Redan nu står det klart att endast 14 lodjur får fällas i södra Sverige, där JRF begärt jakt på totalt 104 lodjur.

JRF begär jakt på 323 lodjur

Den 1 mars startar nästa års licensjakt på lodjur. Jägarnas Riksförbund begär jakt på sammanlagt 323 lodjur. Den önskade fördelningen är 89 i det norra rovdjursförvaltningsområdet, 130 i det mellersta och 104 i det södra. Redan nu står det klart att det blir licensjakt på endast 14 lodjur i det södra området istället för 104.

I den senaste licensjakten på lodjur i de berörda länen var det en total kvot på 67 lodjur. Hur långt från varandra JRF och beslutsfattarna står i synen på förvaltningen av Sveriges lodjur illustreras av att JRF då hade begärt licensjakt på 336 lodjur.
Den begärda licensjakten på 323 lodjur i mars nästa år bygger på att avskjutningen ska trycka ner Sveriges lodjurspopulation till 870 lodjur, vilket motsvarar det referensvärde som Naturvårdsverket angett för att lostammen ska kunna ha en gynnsam bevarandestatus. Här pekar JRF på att de senaste inventeringarna visar att det finns fler än 1 200 lodjur i Sverige. 

Både livrem och hängslen 
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, ser inga risker för att lostammen skulle hotas om det fälls 323 lodjur i mars. Det är både livrem och hängslen i förvaltningen, resonerar han.
– Det är redan dubbla säkerhetsfaktorer. Dels är det nationella referensvärdet på 870 lodjur väl tilltaget, dels gör främst bristen på spårsnö att inventeringarna är undermåliga.

Grovt underskattad lostam
Det innebär i sin tur att antalet lodjur är grovt underskattat, sammanfattar Jens Gustafsson.
– De familjegrupper som återfinns och kvalitetssäkras utgör därmed ett absolut minimum av populationen. I och med det finns det också en god marginal gentemot nivåerna för gynnsam bevarandestatus och referensvärdet, även om den inventerade populationen skulle tangera vid nivåerna.

Hoppas på DNA och kameror
JRF hoppas att det på sikt kan bli bättre inventeringar med hjälp av både viltkameror och DNA-teknik.
– Vi är övertygade om att bättre inventeringsmetoder kommer att visa att lodjurspopulationen är betydligt större än vad som anges med dagens inventeringsmetodik och omräkningsfaktor, förklarar Jens Gustafsson.
Han syftar på att antalet hittade lodjursföryngringar i ett län multipliceras med 5,5 för att få fram det totala antalet lodjur.

Blev 14 istället för 104 lodjur i söder
Samma dag som JRF sände ut begäran om jakt på 104 lodjur i södra Sverige kom beskedet att det blir jakt på endast 14 lodjur i de berörda länen i det södra rovdjursförvaltningsområdet.
För första gången får Östergötland licensjakt på lodjur med en kvot på fyra djur, fördelat på två lodjur i två delområden. Enligt inventeringarna finns det cirka 55 lodjur i Östergötland.
I övrigt är licensjakten i södra Sverige följande:
• Jönköpings län: Två lodjur. Det är samma kvot som 2019.
• Kalmar: Åtta lodjur. 2019 hade Kalmar län en licenskvot på tre lodjur.