JRF begär sekretess för fällor

Jägarnas Riksförbund har begärt hos justitiedepartementet att register med jägare och ägare av fällor ska sekretessbeläggas. Detta för att undvika hot, sabotage och trakasserier.

– Det här är uppgifter som helt saknar allmänintresse. Tvärtom finns det uppenbara risker med att uppgifterna lämnas ut, säger riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin vid Jägarnas Riksförbund.
JRF påpekar för Justitiedepartementet att registreringsuppgifterna kring fällor och rovviltsjakt – i likhet med de redan sekretessbelagda vapen-, jaktkorts- och jägarexamensregistren – innehåller uppgifter om vapenägare och därför bör sekretessbeläggas.
Men också problem med sabotage, hot och trakasserier har fått JRF att reagera.

Sabotage
– Vi märker redan en upptrappning av debatten inför vargjakten i vinter och vi får in många rapporter om sabotage mot fällor, säger Ulf Kallin.
– Det här är en laglig verksamhet och enskild egendom. Eftersom det bara är myndigheterna som behöver de här uppgifterna finns det ingen anledning att lämna ut dem till några andra. Om aktivister och djurskyddsorganisationer har synpunkter så kan de vända sig till myndigheterna eller politikerna. Det är ju vad vi måste göra.
Han noterar också att sekretessbehovet inte bara gäller rovdjursjakt. Till exempel kan man tänka sig ett sekretesskydd även för de som lämnar in trikinprover från vildsvin.