Malte Sandström laddar för ett ”upprorsmöte”.
Foto: Rävper Andersson Malte Sandström laddar för ett ”upprorsmöte”.

JRF har ”gränsuppror” efter vargbeslutet

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna och Gävleborg kallar till ett ”gränsuppror” mot rovdjurspolitiken. 

Mötet ska hållas klockan 13 den 27 augusti i Bruksstallarna i Svabensverk.
Platsen ligger vid gränsen mellan Dalarna och Gävleborgs län och har valts för att de två länen tillhör de mest rovdjursdrabbade i Sverige.

Vid mötet medverkar bland andra JRF-basen Solveig Larsson och Malte Sandström, länsordförande i Dalarna. Representanter från länsstyrelserna i de två länen samt Naturvårdsverket och politiker har bjudits in.
Temat för mötet är vilka konsekvenser den förda rovdjurspolitiken får för människorna på landsbygden. Hur skall de som lever och verkar på landsbygden kunna påverka ansvariga politiker för att förstå problemen och ändra på politiken?

”Måste göra något”
– Jag kände att vi måste göra något, alla vi som bor på landsbygden och fick idén till denna manifestation, berättar Göte Rösth.
Han är mångårig älghundsdomare och före detta ordförande i Svenska älghundsklubben.
– Frågan är väl om några politiker vågar ställa upp nu när regeringen tagit bort vargjakten? undrar Göte Rösth.
Malte Sandström tycker beskedet om slopad licensjakt på varg är ett svek mot landsbygden.
– Nu överger den sittande regeringen den svenska landsbygden när man avskaffar den svenska vargjakten, säger han.

”Vargarna går före folket”
Malte Sandström ser det som en svaghet hos berörda politiker när de inte tar strid för Sveriges landsbygdsbefolkning och viker sig för EU-kraven.
– De prioriterar vargarna före folket, dundrar han.
För att så många som möjligt ska kunna delta på mötet samordnas en gemensam buss till från Mora-Orsa.
Intresserade kan ta kontakt med Gunnar Håkansson i Orsa på telefon: 070-63 491 58.