Foto: Jens Gustafsson Carl-Johan Lindström, chef på Naturvårdsverkets viltenhet, till vänster, tillsammans med Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne och ledamot i förbundsstyrelsen.

JRF-krav inför 2024: Licensjakt på varg i söder

Södra rovdjursförvaltningsområdet måste få licensjakt på varg till vintern. Det var kravet då Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, representanter träffade Naturvårdsverkets chef för viltenheten.

Det var i tisdags som Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne samt ledamot i förbundsstyrelsen, och förbundets riksviltvårdskonsulent, Jens Gustafsson, träffade Carl-Johan Lindström, chef på Naturvårdsverkets viltenhet.

Delegera rätten

Sven-Olof Sandberg, som har mandat att representera samtliga JRF-distrikt i södra rovdjursförvaltningsområdet, tryckte på vikten av att Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt i det södra rovdjursförvaltningsområdet till vintern.

Naturvårdsverket har lovat att återkomma med besked i frågan under vecka 24.

– Etableringarna i södra förvaltningsområdet har accelererat kraftigt. Vi känner oro och vill inte hamna i samma tråkiga sits med misstro mot myndigheter som är fallet i Mellansverige, säger Sven-Olof Sandberg.

Han tillägger:

– Man kan förebygga genom att vi får licensjakt omgående och kan hålla nivån varg minimal. Vårt besök hade ingången att diskutera hur vargetableringen påverkar övrigt vilt, särskilt dov, och samhället i stort. Älgskötselområdena tappar intresse då man inte får förvalta som vi är vana. Tamdjuren i söder är dessutom ute större del av året än fallet är längre norrut, de är mycket utsatta för varg.

Ökar lavinartat

Med utgångspunkten att vargpopulationen ökar lavinartat i södra rovdjursförvaltningsområdet, fortare än befarat, framhölls att det är viktigt att ge jägarna möjlighet att lära sig jaga varg. Annars finns risken att enskilda vargar utvecklar ett oönskat beteende.

JRF-representanterna underströk också att en omfattande jakt i syd inte ska ske på bekostnad av jakt i Mellansverige, då det finns förutsättningar att bedriva en omfattande jakt över hela landet eftersom stammen ligger så långt över referensvärdet.

– Vi poängterade också att man måste respektera inventeringen som görs till sista mars. Men problemet är att man enbart räknar familjegrupper. Revirmarkerande par som inte räknas blir snabbt nya familjegrupper som inte tas med i statistiken.

Hur var ditt intryck av mötet som helhet?

– Sammantaget var det ett bra samtal. Jag uppfattade att Naturvårdsverket lyssnade på våra orossynpunkter. Samtidigt måste vi acceptera att myndigheten har sitt regelverk. Men vi vill samtidigt att de håller sig inom regelverket och inte tar till egna tolkningar, säger Sven-Olof Sandberg.