Foto: Sven-Olof Sandberg Från vänster: Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet; Thomas Ekberg, Föreningen Sveriges Jägare; Carina Wenngren, Svenska Fåravelsförbundet; SKK:s jakthundskommittés representant (skymd); Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund; och Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund på Mynttorget.

JRF kräver ny rovdjurspolitik vid manifestation

I dag klockan 14 deltog Jägarnas Riksförbund, JRF, i en manifestation med budkavle på Mynttorget i Stockholm. ”Tilliten har kraftigt försämrats och samhällskontraktet urholkas”, sa förbundsordförande Solveig Larsson under sitt anförande.

På tisdagen överlämnades budkavlen om en förändrad rovdjurspolitik till riksdagen av de åtta organisationer som står bakom initiativet.

– Det gick mycket bra, nu hoppas vi att politiken agerar, säger Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande.

Hon höll följande tal under manifestationen:

Jägarnas Riksförbund har under många år arbetat oförtrutet med att förbättra vargförvaltningen och hittills endast fått fagra ord från politiken, men ingen verkstad. För oss är de människor som drabbas av den dysfunktionella vargförvaltningen och som får sina liv och livsverk skadade, centrala aktörer. Tilliten till myndigheter och politiken har kraftigt försämrats och samhällskontraktet urholkas.

Jägare, jord- och skogsbrukare förvaltar vårt äldsta kulturarv, jakten, detta tillsammans med ett världsunikt samarbete med lösa hundar. Våra anfäders samarbete kring jakt är också föregångare till dagens demokrati och samhällsbyggande. De gröna näringarna på landsbygden skapar den förnybara framtiden och är avgörande för att vi ska fixa klimatförändring. Vi behöver arbetsro, framtidstro och livskvalitet för dessa centrala byggare av framtidens förnybara samhälle.

Vargförvaltningen är en samhällsfråga som kräver handling nu – vi kan inte vänta längre!

  • Regler behöver förenklas
  • Vargstammen måste minskas kraftigt
  • Vargar som vistas nära människor behöver avlivas omgående och generösare skyddsjaktregler beslutas
  • EU behöver ändra klassning så varg kan förvaltas med jakt

Nu behöver den politik ni beslutade 2013 omgående grävas fram ur byråkratin och verkställas. Ni har makten att återskapa förtroende, framtidstro och stärka samhällskontraktet igen – men det kräver handling nu!

Budkavlens krav och tydliga önskningar kommer Jägarnas Riksförbund att fortsatt oförtrutet bevaka och följa upp. Låt oss ta första steget i handling denna vinter genom att minska vargstammen ordentligt i hela det område varg finns i!