Arne Prenell och Lennart Lantz från Folkaktionen för en ny rovdjurspolitik. Till höger: åldermannen i JRF-avdelningen Ljusdal, Bror Löfgren.
Arne Prenell och Lennart Lantz från Folkaktionen för en ny rovdjurspolitik. Till höger: åldermannen i JRF-avdelningen Ljusdal, Bror Löfgren.

JRF-Ljusdal planerar kurs för eftersök på björn

Ljusdal-avdelningen i Jägarnas Riksförbund har haft ett möte.
Bland annat planeras en utbildning i eftersök på björn.

Vid mötet deltog även Arne Prenell och Lennart Lantz från Folkaktionen för en ny rovdjurspolitik som informerade om sin verksamhet.

Det fick i sin tur veta att Jägarnas Riksförbund ofta företräder små markägare och har en egen uttalad rovdjurspolicy.

Lokalt inflytande

Bland annat anser JRF att det ska vara ett lokalt inflytande över rovdjursstammens reglering och att rovdjuren inte ska få påverka landsbygdens sociala vardag för mycket.

När det gäller Jägarnas Riksförbunds verksamhet i Ljusdal diskuterades olika idéer om ungdomsverksamheten.

Jakt för handikappade

Det finns även planer på att handikappanpassa jaktområden för dagkortsintresserade jägare med rörelsehinder.

– Vidare skall gemensamhetsjakt på småvilt ske för intresserade medlemmar, berättar LG Eriksson i avdelningens styrelse.

– Det ska inkludera övernattning i tillgänglig jaktstuga, tillägger han om småviltjakten.

Juridiska frågor

Även jaktjuridiska frågor behandlades och avdelningen kommer att ta kontakt med Bernt Lindqvist, som verkat i många år som juridiskt sakkunnig för Jägarnas Riksförbund.