Foto: Johan Boström Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne (mitt i bild) under JRF:s årsstämma i Kalmar. Övriga är från vänster: Ulf Lindström (FS), Camilla Kempe (revisor), Kristian Einarsen (revisor), Silvana Lindgren Majander (FS) och Henrik Tågmark (FS).

JRF-möte om vargsituationen i Skåne

Jägarnas Riksförbund, JRF, håller möte om vargsituationen i Skåne. Plats: Borgen i Osby. Tidpunkt: onsdagen den 7 december klockan 18.30. Förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson medverkar.

Vargsituationen i Skåne förändras i snabb takt. Efter etableringen av reviret Linderödsåsen, det första skånska reviret i modern tid, diskuteras att ytterligare ett eller två revir snart är ett faktum i landskapet.

Lyfta frågan

Jägarnas Riksförbund agerar genom att lyfta frågan om licensjakt på varg – och en önskan om att Naturvårdverket delegerar rätten att besluta om licensjakt till berörda länsstyrelser.

JRF-medlemmar inbjuds nu till möte i Osby på onsdag. Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne, berättar:

Att diskutera

– Det handlar om ett rent JRF-möte, det kommer inga tjänstemän från länsstyrelsen. Tanken är att vi fritt ska kunna diskutera den uppkomna situationen.

Han fortsätter:

– Vår förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson kommer ner. Förhandsintresset bland medlemmarna har varit stort, jag hoppas på god uppslutning.