Skytte anordnat av JRF-Piteå. Madelen Gran, Magnus Gran och Alexander Blomkvist är redo med 22-gevären.
Skytte anordnat av JRF-Piteå. Madelen Gran, Magnus Gran och Alexander Blomkvist är redo med 22-gevären.

JRF-Piteå satsar på ungdomsskytte

Under förra verksamhetsåret har Jägarnas Riksförbunds avdelning i Piteå haft en bra skytteverksamhet för ungdom vid skjutbanan i Bergsviken. Vid årsmötet konstaterades att det arrangerats ett 30-tal sammankomster för att öva skytte. Utomhus har det varit skytte med .22 LR-gevär och inomhus i Jägargården har luftgevärsskyttet ägt rum. En JRF-representant har deltagit i älgjaktsamrådet. Tilldelningen […]

Under förra verksamhetsåret har Jägarnas Riksförbunds avdelning i Piteå haft en bra skytteverksamhet för ungdom vid skjutbanan i Bergsviken.

Vid årsmötet konstaterades att det arrangerats ett 30-tal sammankomster för att öva skytte.

Utomhus har det varit skytte med .22 LR-gevär och inomhus i Jägargården har luftgevärsskyttet ägt rum.

En JRF-representant har deltagit i älgjaktsamrådet.

Tilldelningen av älg sammanföll med jaktklubbarnas önskemål. JRF:s rekommendation är försiktig kalvavskjutning.

JRF i Piteå har kämpat mot vindkraftverken i Dragaliden.

Skogsfågel kommer att försvinner från spelplatserna. Därför vill JRF ville att vindkraftparken flyttas till Piteå skärgård, men länsstyrelsen och miljödomstolen avslog JRF-avdelningens överklagan.

Marbygdens vind AB besvärade sig inte ens att flytta vindkraftverken några kilometer bort från den tjäderspelplats som bevisligen finns i Dragaliden, konstaterar JRF-Piteå.

Avdelningen kräver även att årsjaktkort återinförs för småviltjakt ovan odlingsgränsen.

Medlemmarna föreslår i en motion att förbundet arbetar för att att alla vindkraftparker bör planeras efter försiktighetsprincipen och att inga extrakostnader tas ut för skottillstånd inom och i närheten av vindkraftverk.

När det gäller viltvård har medlemmar planterat raps och fodermärgkål på lämpliga myrområden.

Till styrelsen valdes: Arnold Stenman, ordförande, John Johansson, kassör, Erik Berglund, sekreterare, Nicklas Holm, vice ordförande, Johnny Lundberg, ledamot.