Här är de sju lofamiljerna som hittades i Västmanland vid den senaste inventeringen. Men det finns bara 4,5 länsegna familjegrupper, enligt länsstyrelsen.
Foto: Länsstyrelsen Västmanland Här är de sju lofamiljerna som hittades i Västmanland vid den senaste inventeringen. Men det finns bara 4,5 länsegna familjegrupper, enligt länsstyrelsen.
Conny Johansson, JRF-bas i Västmanland, ser beslutet att ha licensjakt på ett enda lodjur i länet som ett exempel på att jägarna bara blir lurade att medverka i en agenda där det ska bli allt fler stora rovdjur.
Foto: Anders Ljung Conny Johansson, JRF-bas i Västmanland, ser beslutet att ha licensjakt på ett enda lodjur i länet som ett exempel på att jägarna bara blir lurade att medverka i en agenda där det ska bli allt fler stora rovdjur.

JRF risar jakt på ett enda lodjur

”Det har spårat ur helt”

Västmanland får licensjakt på ett enda lodjur den 1 mars. Jägarnas Riksförbund, JRF, tycker det är mer rimligt att fälla cirka åtta lodjur i länet. Under den senaste licensjakten i mars 2019 var det en kvot på två lodjur i Västmanland.
– Jakt på ett enda lodjur kunde vi lika gärna vara utan. Det här är bara en smula vi fått för att hålla tyst, säger Conny Johansson, länets JRF-bas.

De senaste inventeringarna visar att det finns fler än 1 200 lodjur i Sverige. JRF tycker att avskjutningen ska trycka ner Sveriges lodjurspopulation till 870 lodjur, vilket motsvarar det referensvärde som Naturvårdsverket angett för att lostammen ska kunna ha en gynnsam bevarandestatus. I så fall behöver det fällas cirka åtta lodjur i Västmanland.

Länet anses ha cirka 27 lodjur
Länsstyrelsen i Västmanland utgår istället strikt från förvaltningsplanen att det ska finnas minst fyra-fem familjegrupper i länet. Under den senaste inventeringen hittades sju lokullar. Men eftersom fyra fanns vid länsgränsen anses det vara 4,5 länsegna familjegrupper, vilket motsvarar cirka 27 lodjur.
”Länsstyrelsen bedömer att ett uttag av ett lodjur under licensjakt kommer få lodjurspopulationen att hamna mellan fyra och fem familjegrupper i enlighet med förvaltningsplanen”, skriver myndigheten om lojaktsbeslutet.

JRF hävdar att det finns fler lodjur
Conny Johansson, ordförande för JRF-distriktet i Västmanland, pekar på att det finns fler lodjur och att de nuvarande inventeringsmetoderna är undermåliga.
– Det sägs bli bättre med nya metoder, där det används viltkameror och DNA-prover från spillning, säger han.
Å andra sidan börjar det bli allt svårare att övertala jägare att hjälpa till att leta upp bajs efter varg eller lodjur som ska DNA-testas.

”Vi är trötta på att bli lurade”
– Vi har börjat tröttna på att bli lurade gång på gång. Allt bygger på att vi ska ha fler rovdjur. Att vi hjälper dem att plocka skit och rapportera spår ändrar inte på det. Att ha jakt på ett enda lodjur är en smula vi fått för att hålla tyst. Det har spårat ur helt och rovdjursförvaltningen är bara ett stort haveri, kommenterar Conny Johansson.
Han är även skeptisk till att länsstyrelsen sätter upp fler viltkameror för att hitta fler lodjur.
– I så fall får de sätta upp väldigt många kameror. De kommer ju även ensamma fjolingar som strövar över stora områden.

Ska föda en växande lostam med vilt
– Det är inte möjligt för länsstyrelsen att ha koll på alla lodjur. Dessutom är agendan att lodjuren ska sprida sig i södra Sverige och ta bytesdjuren som finns här. Vi här nere ska ha en stor lostam och föda den med vilt när lodjuren inte får äta upp renarna i norr, sammanfattar JRF-basen i Västmanland.