Foto: Shutterstock Fyra–fem personer ska granska vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter.

JRF ska granska viltforskningen

Jägarnas Riksförbund efterlyser ledamöter till en grupp som ska granska vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter i ämnen som berör förbundets verksamhet.

Kontakt

Vill du veta mer om granskningsgruppen? Eller vet du redan nu är du intresserad av att engagera dig i dess arbete? Hör då av dig till Silvana Lindgren Majander på silvana.lindgren@gmail.com eller 076-72 44 158.

Förra årets förbundsstämma biföll en motion om att Jägarnas Riksförbund, JRF, ska inrätta en grupp som ska granska forskningsresultat. Syftet är att förbundet ska kunna bemöta vilseledande och ibland felaktiga påståenden som hörs i debatten.

Nu är det dags för dem som är intresserade av att ingå i granskningsgruppen att anmäla sitt intresse.

– Arbetet är ideellt. En kandidat bör ha kompetens i att granska vetenskapliga artiklar och studier samt kunskaper kopplade till JRF:s ansvarsområde. Gärna också erfarenhet av egen forskning samt förmåga att beskriva data populärvetenskapligt, säger Silvana Lindgren Majander, ledamot i JRF:s förbundsstyrelse.

Fyra-fem personer

Gruppen är tänkt att bestå av fyra–fem personer och dess granskningar av vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter ska präglas av saklighet och opartiskhet. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen.

– Granskningen ska fokuseras till områden där forskningresultat används, eller har använts, på ett sätt som har eller kan ha stor betydelse för den svenska jakten och användningen av vilt som resurs, säger Silvana Lindgren Majander.

Rådgivare till FS

Silvana Lindgren Majander.

I granskningsgruppens uppdrag ingår att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och ge synpunkter och vägledning beträffande kvaliteten på nya vetenskapliga studier framför allt avseende metoder, resultat och slutsatser.

Ledamöterna ska också förbereda yttranden, artiklar och debattinlägg från JRF baserade på granskningsgruppens utredningar.

– Forskning är helt avgörande för att få fram ny kunskap, för viltvården, förvaltningen och samhällets utveckling i stort, men också för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi ännu inte kan föreställa oss. För att forskningen ska leda oss i rätt riktning är det otroligt viktigt att resultaten och slutsatserna blir kvalitetssäkrade, säger Silvana Lindgren Majander.