Ombuden vid JRF-stämman voterade bland annat om en motion att införa jägarexamen som en del i polisutbildningen. Det blev avslag.
Foto: Johan Boström Ombuden vid JRF-stämman voterade bland annat om en motion att införa jägarexamen som en del i polisutbildningen. Det blev avslag.
Ingemar Alin, distriktsbas för JRF-Gävleborg, går upp som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.
Foto: Johan Boström Ingemar Alin, distriktsbas för JRF-Gävleborg, går upp som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

JRF ska jobba för slopat brunstuppehåll

Jägarnas Riksförbund (JRF) ska jobba för att slopa brunstuppehållet i älgjakten. Det beslutades bland annat vid JRF:s årsstämma, som startade på lördagen.

JRF:s årsstämma hålls i år under två dagar i Sollefteå. Under stämman redovisades det gångna året och vilket arbete som genomförts. Under året har Jägarnas Riksförbund haft stora politiska framgångar med exempel förenklingar för rörelsehindrade att använda fordon för jakt. Förenklingarna har kommit till efter en hemställan från JRF efter en motion som avhandlades på årsstämman år 2014.

Henrik Tågmark omvald
När det gällde valen till förbundsstyrelsen gick stämman på valberedningens förslag. Det innebar att Henrik Tågmark fick förnyat förtroende i två år som vice ordförande för JRF.
I enlighet med valberedningens förslag valdes även Ingemar Alin, Enock Skogman och Preben Garner som förbundsstyrelseledamöter för två år. Enock Skogman och Preben Garner har redan mångårig erfarenhet som ledamöter i förbundsstyrelsen.

Ingemar Alin nyvald ledamot
Men Ingemar Alin går upp som nyvald ledamot efter att tidigare ha suttit med som suppleant.
– Jag är naturligtvis glad och stolt över att få fortsätta vara med i arbetet för Jägarnas Riksförbund och tackar stämmodelegaterna för det förtroendet, säger Ingemar Alin, som dessutom är ordförande för JRF-distriktet i Gävleborg.

Magnus Andersson ny suppleant
Som suppleanter föreslog valberedningen omval för Peder Granqvist och Yvonne Oward och nyval för Magnus Andersson. Förbundsstämman beslutade här helt enligt valberedningens förslag och Magnus Andersson från Uppsala tar plats som förste suppleant.

Nils-Birger Andersson till valberedningen
Till valberedningen i två år valdes regionbundna ledamöter. Det blev Roger Öberg (norr) och Anders Lindström (mellan). Efter sluten omröstning valdes Susanne Christoffersson att representera region syd i valberedningen.
Efter den sorgliga nyheten att förbundets mångåriga eldsjäl och hedersmedlem Rolf Såge nyligen gått bort behövdes även ett fyllnadsval på hans plats i valberedningen för region syd. Stämman valde Nils-Birger Andersson från Blekinge för att fylla Rolf Såges plats under det kommande året.

Jägarexamen i polisutbildningen avslogs
Årets motionsskörd var mindre än normalt men det blev det diskussion om några av motionerna.
Främst var det frågan om att införa jägarexamen som en del i polisutbildningen som fick delegaterna att begära ordet. Trots att Västernorrlands delegater, vars distrikt stod för motionen, engagerat yrkade på bifall fick de till sist se förbundsstyrelsens förslag till avslag på motionen vinna stämmans gehör. Avslaget var dock snävt och det behövdes en votering innan avslaget kunde göras.

Slopat brunstuppehåll i älgjakten
En diskussion om slopande av brunstuppehållet i älgjakten fördes också. Stämman beslutade med stor majoritet att förbundet ska arbeta för att slopa brunstuppehållet. Tidigare är det distrikten i Västerbotten och Norrbotten som jobbat för att slopa uppehållet.

Föredrag om djurrättsaktivism 
Avslutningsvis fick stämmodelegaterna och de andra deltagarna lyssna på ett föredrag om djurrättsaktivism. Djurrättsaktivismen har eskalerat gentemot jägare under det senaste året och det är viktigt att förbundet aktivt arbetar med frågan, som annars riskerar att bli ett stort hot mot jakten i Sverige.