Foto: JRF & Shutterstock Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande, ser positivt på regeringens besked i blyfrågan. "Det känns väldigt bra att man har fångat upp jägarnas oro", säger hon.

JRF välkomnar regeringsuppdraget

”Det känns väldigt bra att man har fångat upp jägarnas oro och vågar vara tydlig i blyhagelfrågan”, så kommenterar JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, dagens besked från regeringen.

Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsordförande, Solveig Larsson, välkomnar beskedet om regeringens uppdrag till Naturvårdsverket.

”Vet vad som gäller”

– Jag litar på att den här regeringen vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för Sveriges jägare, säger hon och fortsätter:

– Ett enkelt kartmaterial som gör att man vet vad som gäller låter bra. Nu hoppas jag att Naturvårdsverket klarar av att genomföra det.

Lång ovisshet

Liksom de intervjuade ministrarna nämner hon att många jägare har levt i påtaglig ovisshet under lång tid.

– Det känns väldigt bra att man har fångat upp jägarnas oro och vågar vara tydlig i blyhagelfrågan, att de nya reglerna inte alls kommer att innebära att allt hagelskytte med bly döms ut, säger Solveig Larsson.