JRF-Värmland kritiserar lobeslut

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Värmland protesterar till Naturvårdsverket att årets licensjaktskvot bara blev sju lodjur i länet. JRF-distriktet kritiserar vad som upplevs som en godtycklig tilldelning av lodjur i licensjakten. Via viltförvaltningsdelegationen i Värmland ansökte JRF om avlysningsjakt på 40 lodjur.

– Det blir inga fler lodjur i övriga landet för att vi avstår från den avskjutningen, kommenterar Kurt Borg.
Han kan inte förstå varför länskvoten bara blev sju lodjur.
­– Befintlig lodjursstam tål mycket väl denna avskjutning. Vi har nu har minst 26 familjegrupper. Med den antagna beräkningsmodellen av att varje familjegrupp består av cirka sex individer skulle det innebära att vi har minst 150 lodjur i länet, tillägger Kurt Borg.
Snart är det inga rådjur kvar i Värmland och lodjuren hotas av svält, befarar han.

”Mångfald blev enfald”
– Det som skulle kunna vara mångfald har blivit enfald på grund av många felaktiga beslut i rovdjursfrågorna. Klåfingrigheten märks i alla beslut om rovdjuren, där ingen tycks tänka på hela sambandet mellan antal rovdjur och tillgången på klövviltet och annat småvilt som utgör basen för deras föda, säger Kurt Borg.
Han hänvisar till att riksdagen beslutat om att rovdjursförvaltningen ska vara regional. Men nu var det istället Naturvårdsverket som satte ett lågt tak för lodjursjakten i Mellansverige.
– I denna fråga kunde ett regionalt bestämmande ha betytt mycket för att undvika lodjurens lidande på grund av brist på mat här i Värmland, konstaterar Kurt Borg.