Foto: Mostphotos Som så ofta är det i domstolarna som licensjakten på varg avgörs. Men i och med kammarrättens agerande lever hoppet bland vargjägare i Värmland.

Kammarrätten öppnar för vargjakt i gränsreviren

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom som stoppade licensjakten på varg i gränsreviren mellan Sverige och Norge. Målet ligger åter på förvaltningsrättens bord, och domstolen har två veckor på sig att pröva saken.

I september fattade länsstyrelsen i Värmland ett beslut om att 18 vargar ska få fällas i gränsreviren Juvberget, Ulvåa och Kockohonka.

Stoppade jakten

Men förvaltningsrätten i Luleå stoppade jakten med hänvisning till att länsstyrelsen i Värmland fattat beslut om jakt i Norge, vilket en svensk myndighet inte kan göra.

Länsstyrelsen höll dock inte med om detta, menade att förvaltningsrätten missförstått situationen och lämnade in en överklagan till kammarrätten i Sundsvall som nu upphäver förvaltningsrättens dom.

I domen fastslås att länsstyrelsen inte har beslutat om vargjakt i Norge och att ”de områden som markerats ligger inom svenskt territorium”.

”Ännu en gång”

– Efter det att vi skickade in kompletterande handlingar ger kammarrätten oss rätt och menar att vi inte har beslutat om jakt i Norge, säger Patrik Hallberg, enhetschef på länsstyrelsen i Värmland.

– Nu får förvaltningsrätten möjlighet att titta på övriga omständigheter ännu en gång. De har två veckor på sig.

Vad händer om processen drar ut på tiden och jaktdagar missas om jakten till slut får klartecken?

– Då går det att justera och lägga till dagar.

Nöjd med besked

Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund, JRF, är nöjd med beskedet från kammarrätten. Samtidigt tycker han att de rättsliga turerna är märkliga.

– Förvaltningsrätten har inte förstått frågan. Jag tycker att det är konstigt. För mig är det en tydlig signal om att kammarrätten menar att det är ett missförstånd, säger han.