En mindre gasolkanon som ska skrämma bort fåglar från grödor. Men att använda metoden mot skarvar på två öar i Mönsterås kommun har stoppats efter överklagande av fågelskådare.
Foto: Mostphotos En mindre gasolkanon som ska skrämma bort fåglar från grödor. Men att använda metoden mot skarvar på två öar i Mönsterås kommun har stoppats efter överklagande av fågelskådare.

Kanon förbjuds vid skarvkoloni

Mark- och miljödomstolen stoppar Mönsterås kommun från att använda en gasolkanon för att skrämma bort skarvar på två små öar nära Timmernabben.

Länsstyrelsen gav kommunen tillstånd att använda gasolkanoner för att skrämma bort fåglarna. Arbetet sattes igång för någon månad sedan. Det visade sig vara en effektiv metod. Bara ett fåtal fåglar finns nu kvar.
Men Oskarshamnsbygdens fågelklubb, OBF, och Östra Smålands ornitologiska föreningen, ÖSOF, har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Jämför med sjungande koltrastar
”Nästa exempel blir kanske koltrastar som sjunger under tidiga sommarmorgnar eller tornseglare som far skriande omkring under sommarkvällar”, skrev fågelvännerna om kanonskotten.
”Avsikten med störningarna är endast att få skarven att välja annan boplats” svarade miljöchefen Anneli Nielsen och kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C) i yttrandet till domstolen.
Tidigare var det massor av skarvar på öarna, vilket skapat olägenhet för boende i närheten i form av lukt, oljud, flugor och mycket avföring.
Kommunen anför att det inte kan jämföras med skyddsjakt att skrämma skarvarna – och att övriga fågellivet inte störts i någon större utsträckning.

Laddar för att driva frågan vidare
Men domstolen gav ornitologerna rätt.
C-politikern Anders Johansson är förvånad över domen.
– Vi överväger bestämt att överklaga beslutet. Jag tycker att det är tråkigt att mark- och miljödomstolen inte inser det problem som de här kolonierna utgör för folket som bor i Timmernabben, säger han till Barometern.