Beslut om licensjakt på björn ska även fortsättningsvis fattas av länsstyrelserna.
Foto: Shutterstock Beslut om licensjakt på björn ska även fortsättningsvis fattas av länsstyrelserna.

Klart för björnjaktsbeslut i länen

Naturvårdsverket har i dag beslutat att fortsätta låta länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet bestämma om och i vilken omfattning licensjakt på björn ska ske.

Det var för två år sedan som Naturvårdsverket överlämnade rätten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet, sedan riksdagen i december 2013 hade antagit propositionen ”En ny rovdjursförvaltning”.
I den uttalas att när ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art bör delegering av beslut om licensjakt kunna ske till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet.

Beslut nära dem som berörs
– Vi fortsätter genomföra den beslutade rovdjurspolitiken vilket innebär att beslut om licensjakt ska fattas nära dem som berörs, det vill säga av länsstyrelserna, kommenterar vilthandläggare Hanna Dittrich Söderman på Naturvårdsverket dagens beslut.
Överlåtelsen av licensjaktsbesluten gäller fram till och med den 30 november 2022.
Miniminivåerna för björnstammen på regional nivå och länsnivå för de kommande fem åren fastställde Naturvårdsverket förra veckan, efter att ha fått in förslag från länsstyrelserna.