Klart för ripjakt i Norrbotten

Trots dålig stam av ripa i Norrbotten blir de jakt även i år. Men det kan bli begränsningar i jakten i vissa områden av länet.

Inventeringar visar att ripstammen är svag i Norrbotten, men det är en förväntat låg stam, enligt länstyrelsens jakthandläggare Roland Saitzkoff.
– Kläckningarna har gått ganska bra men populationen är låg. Det har naturliga orsaker som väder och vind och predationstryck. Men ripstammen går också i cykler och vi hade den senaste nedgången för tio år sedan – så det här var väntat, säger Roland Saitzkoff till Jakt & Jägare.

Restriktioner? 
Han pekar på att ripstammen är så liten att de inte spelar någon roll om varje vuxet par så får tio kycklingar. Däremot blir det inget stopp för jakt.
– Vi kommer inte att blåsa av helt. Däremot kan de bli fråga om restriktioner i vissa områden. Beslut om det kommer att tas här under förmiddagen, säger Roland Saitskoff.
Även i Västerbotten blir det jakt. I Jämtland är läget mer dystert, all ripjakt på renbetesfjällen ställs in i år.