Foto: Mostphotos & Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns en förhöjd risk för att hundar angrips av varg i området.

Klartecken för skyddsjakt efter en serie vargangrepp på hundar

Skyddsjakt på en varg som får fällas oavsett ålder beviljas av länsstyrelsen i Värmland. Beskedet kommer efter en rad vargangrepp på jakthundar nordost om Karlstad.

Enligt länsstyrelsens beslut gäller skyddsjakten från och med den 27 januari till som längst den 15 februari i området Nyed-Väse.

Samtidigt understryker man att det går att ”vid behov ansöka om förlängd jakttid”.

Vågar inte jaga med hund

De ansökande beskriver en problematisk situation. De många vargangreppen gör att man inte vågar släppa sina hundar i Nyed-Väse älgskötselområde, vilket leder till en ökning av älgskadorna.

Länsstyrelsen nämner också i sitt beslut att sökande skrivit att ”ytterligare angrepp har skett i era närmaste grannskap och att länsstyrelsen tappat kontrollen över antalet vargar som finns i området”.

Dessutom konstaterar myndigheten att:

”Bristande tillit gör att man inte rapporterar angrepp till Länsstyrelsen, då detta inte ska ha gett något resultat. Som exempel nämns tidigare ansökan om skyddsjakt som avslogs, samt att det finns ”hemsnickrade” regler som gör att angrepp inte erkänns. Av dessa anledningar råder ett unisont missnöje.”

Slogs med två vargar

Trots att jägarna inte vågar släppa sina hundar i större utsträckning rapporterades följande angrepp under 2021.

16 april, Barshöjden. Dödad kalv.

1 september, Sutterhöjden. Jakthund jagas av varg som kunde skrämmas bort.

8 oktober, Glumserud. Jakthund jagas av varg som skräms bort. Vargen misstänks vara träffad, men vid eftersöket konstaterades att den var oskadad.

15 december, Sutterhöjden. Samma jakthund som förekommer vid angreppet den 1 september slogs med varg, även denna gång går det att avbryta angreppet.

23 december, Fageråsen. Jakthund jagades av två vargar som kunde skrämmas i väg.

Den 8 januari 2022 i Gillermyren Väse skedde det senaste angreppet då en jakthund skadades av varg.

Pågår dygnet runt

Skyddsjakten får pågå dygnet runt och skjutvapen får transporteras på motorfordon som också kan användas vid ringning av eventuella vargar. Myndigheten rekommenderar att minst två och högst tre hundar används samtidigt och att snödjupet beaktas för att onödigt lidande för såväl hund som varg ska undvikas.