Foto: Mostphotos En tik från Sjundareviret och en hane från Vargavidderna har etablerat ett nytt vargrevir i Västra Götaland.

Klyftamon – nytt vargrevir i Västra Götaland

Ett femte vargrevir är nu konstaterat i de östra delarna av Västra Götaland. Samtidigt menar länsstyrelsen att möjliga parbildningar på andra platser i länet inte har förverkligats i dagsläget.

Sedan tidigare finns reviren Tiveden, Hökensås, Viken och Brängen i Västra Götaland. Nytillskottet, Klyftamon, har fått sitt namn efter det naturreservat som reviret ligger i.

Stort område

Länsstyrelsen beskriver att området ”ligger mellan Götene och Skövde, nordväst om Billingen. Det är ett mycket stort område med naturligt uppkommen barrskog och hydrologiskt opåverkade myrar. De vidsträckta skogarna och myrarna har bildat en välutvecklad skog-myr-mosaik. Terrängen är flack och höjer sig 30-50 meter över omgivande landskap”.

– Det handlar om ett revirmarkerande par med en tik från Sjundareviret och en hane från Vargavidderna, ett nytt par för året, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig för stora rovdjur på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ensam hane

Tidigare fanns aningar om flera etableringar, bland annat i trakterna av Vårgårda och Alingsås där en ensam hane markerade i december.

– Men där har vi inte sett någon aktivitet sedan dess. Inte heller angående valparna från Brängen som rört sig i Jäla (Falköpings kommun, reds. anm.) har vi sett någon parbildning. Vi har sökt av området och lagt ner mycket jobb, säger Nelly Grönberg.