Foto: Shutterstock Ett varierande resultat skvallrar om lokala skillnader avseende jaktförhållanden.

Knepig lodjursjakt avslutad och sammanräknad

Licensjakten på lodjur är nu över i hela landet och 110 djur har fällts. I flera av de aktuella länen har det varit svårt att nå upp till tilldelningen på grund av svåra jaktförhållanden.

Det är Naturvårdsverket som nu har sammanställt hur årets licensjakt på lodjur föll ut. I flera län lyckades inte jakten speciellt bra, främst på grund av brist på spårsnö eller förekomst av gammal snö.

Norra området

I Västernorrlands län, som tillsammans med Jämtland och Västerbotten utgör det norra förvaltningsområdet, fick jakten pågå till och med den 15 april. Då hade tre av åtta tilldelade djur fällts. I Jämtland, som var det län med störst tilldelning, fälldes 23 av 24 tilldelade lodjur och i Västerbotten fälldes samtliga fem djur i kvoten.

Mellersta länen

I det mellersta förvaltningsområdet – Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Västra Götaland och Örebro – hade 50 av 56 tilldelade lodjur fällts då jakten avslutades den 1 april. I Gävleborgs län var tilldelningen 20 lodjur varav samtliga sköts. I Västra Götaland, där spårsnön uteblev, var jakten mera problematisk och bara två av fem lodjur fälldes.

Södra Sverige

I det södra förvaltningsområdet som innefattar Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län sköts 29 av tilldelade 32 djur.

Totalt i hela landet fälldes 110 av 125 tilldelade lodjur.