Foto: Arkivbild Kommunjägarna ser mycket dovvilt, men på grund av att många människor är i rörelse vid sina hem i villakvarteren blir skottillfällena få.

Knepig skyddsjakt på dovvilt i villakvarter

Bara en bråkdel av dovviltet som beviljats på skyddsjakt i Finspångs kommun har fällts. Problemet är att kommunjägarna har svårt att agera i villakvarter med många människor i rörelse.

Det är Norrköpings Tidningar som skriver om att Finspångs kommun ansökte om att få skjuta 100 av de 200 dovvilt som rör sig i eller i närheten av tätorten.

25 djur

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade att 25 djur kunde fällas, men hittills har jaktlyckan varit dålig och bara tre kalvar, en hind och en spetshjort har fällts.

Men trots allt ska klagomålen ha minskat – också ett fåtal fällda djur har gjort de övriga mera skygga, enligt Anders Svensson, kommunens mark- och exploateringsingenjör.

Sluta mata

Nu uppmanar han villaägarna att sluta mata småfåglar.

– Det är tyvärr inte bara fåglar som lockas av foderautomaterna. Dovhjortar kan vända till i trädgårdarna, men vildsvinen är värre.