Endast fem lodjur får fällas i mars i jaktområdet i sydvästra Dalarna. Licensjakten i länet har bantats med tio lodjur, jämfört med 2020.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna Endast fem lodjur får fällas i mars i jaktområdet i sydvästra Dalarna. Licensjakten i länet har bantats med tio lodjur, jämfört med 2020.

Kraftigt minskad lojakt i Dalarna

I mars är det bara fem lodjur som får fällas i ett jaktområde i sydvästra Dalarna. Det är en rejäl minskning jämfört med 2020, då licenskvoten var på 15 lodjur.

Det var brist på spårsnö under inventeringen 2019/2020. Det gjorde att det hittades så få loföryngringar i länet att det tangerade den nya mininivån på 7,5 årliga föryngringar.
– Generellt är det naturligtvis trist att nivåerna sänks. Inventeringen som varit har inte haft goda förutsättningar, kommenterar Martin Lundgren, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna.

”Dock syns en ljusning”
– Dock syns en ljusning i att beslutet syftar till att sikta på miniminivån, något jag efterfrågat i många överklaganden och beslut i rovdjursförvaltningen. Ett beslut högre än det som blivit hade varit förvånande, om än välkommet, med tanke på inventeringssiffrorna, tillägger han.
Jaktområdet finns i sydvästra Dalarna och har valts för att det både är hög täthet av lodjur och många fårhagar i området.

Väger in lostammen i grannlänen
Länsstyrelsen i Dalarna har även vägt in hur det ser ut för lostammen i grannlänen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Där har det gjorts en bedömning att det kan bli jakt på max 30 lodjur i de berörda länen. Det görs för att inte äventyra det som anses vara gynnsam bevarandenivå för lostammen. Rovdjursförvaltningsområdets miniminivå är satt till 62 loföryngringar årligen.
”Det kommer med stor sannolikhet inte att understigas”, skriver länsstyrelsen i Dalarna om beslutet att det endast får fällas fem lodjur i sydvästra Dalarna.