Kräver ersättning för att vargen stoppar jakt

Vintjärns jaktvårdsförening kräver skadestånd av staten för utebliven jakt på grund av varg, skriver Dala-Demokraten. Man vill att samhället betalar 30 000 kronor per år för arrendet av jaktmarken – plus 50 000 kronor per år och medlem för den förstörda jakten.

Föreningen har 2 660 hektar jaktmark 1,5 mil öster om Svärdsjö i Dalarna. Sedan en tid finns Korsårevirets vargar etablerade i jaktmarkernas omedelbara närhet och nu skriver föreningen till landsbygdsdepartementet och vill ha skadestånd.

Man vill att staten betalar 30 000 kronor per år, så länge vargarna är kvar, för arrendet av markerna. Dessutom vill föreningen ha 50 000 kronor per år och föreningsmedlem så länge löshundsjakt inte kan bedrivas i området.

Vintjärns jaktvårdsförening har 32 medlemmar.

Regeringen skickar vidare till JK
I brevet till departementet beskriver föreningen att älgjakten är motorn i jaktlaget och att byn lever upp under älgjakterna, då människor som bor och arbetar på andra håll åker hem till byn. Utan hundar kan markerna inte jagas på ett rationellt sätt.

– Vi vill behålla marken, men kan inte jaga där när det inte går att använda hund. Under tiden vill vi att medlemmarna ska få ersättning för lidandet och olägenheten som vargarna innebär. Men vi vill också att medlemmarna ska få ersättning för att de tvingas söka jakt på andra håll, säger jaktledaren till Jakt & Jägare.

Enligt Dala-Demokraten har regeringen överlämnat ärendet till justitiekanslern eftersom det handlar om ersättning för skada och olägenhet.