– Om inte staten betalar för fler provtagningar av cesiumvildsvin kan det få allvarliga konsekvenser för folkhälsan, varnar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Foto: JRF – Om inte staten betalar för fler provtagningar av cesiumvildsvin kan det få allvarliga konsekvenser för folkhälsan, varnar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Här är kartan som visar var det fällts vildsvin med de högsta becquerelvärdena. Mörkgrått och svart innebär att köttet inte får avyttras, eftersom gränsvärdet på 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg) är passerat. En gul ring visar att köttet inte ska ätas på grund av hälsorisker.
Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten Här är kartan som visar var det fällts vildsvin med de högsta becquerelvärdena. Mörkgrått och svart innebär att köttet inte får avyttras, eftersom gränsvärdet på 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg) är passerat. En gul ring visar att köttet inte ska ätas på grund av hälsorisker.

Kräver gratis cesiumtest av vildsvin

JRF vill ha mer pengar till Strålsäkerhetsmyndigheten

Jägarnas Riksförbund (JRF) kräver att regeringen omedelbart skjuter till mer pengar till Strålsäkerhetsmyndigheten för att fortsätta med gratis provtagning av vildsvinskött i jakten på Cesium 137.

Här finns de radioaktiva vildsvinen

Vildsvin som har skyhöga becquerelvärden av Cesium 137 från Tjernobylkatastrofen finns i en triangel norr om Enköping, där Heby kommun sticker ut.
Strålsäkerhetsmyndigheten har satt en gräns vid 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg) för att få sälja vildsvinskött. Vid nivån 10 000 Bq/kg avråds från att äta köttet.
Analyser av 50 köttprover från vildsvin i Heby kommun gav ett medelvärde på drygt 3 600 Bq/kg. Maxvärdet var drygt 15 000 Bq/kg för ett vuxet vildsvin fällt i Tärnsjö. Det provet togs i januari.
Sala kommun kom på andra plats med radioaktiva vildsvin. Elva köttprover gav ett medelvärdevärde på 1 557 Bq/kg med toppnoteringen 7 135 Bq/kg för ett vildsvin.
Jämförelsevis gav 12 prover från Västerås ett medelvärde på mer blygsamma 361 Bq/kg.
Proverna är tagna från december förra året och framåt.
Sedan kampanjen med gratis prover inleddes i december förra året kom det in ett prov i januari från en riktig rekordgris som hade 39 706 Bq/kg. Det var en årsunge som fälldes i Söderfors i Tierp kommun.
Värdena kan variera mycket även lokalt. Vildsvinen bökar på djupet i jordlager med cesiumnedfall från Tjernobylkatastrofen 1986. Äter vildsvin mycket tryffel, eller annat, under markytan på en ”hotspot” med radioaktivt nedfall kan värdena sticka iväg.

Bakgrunden är larmen om fällda vildsvin med skyhöga becquerelvärden i Uppland, Västmanland och Gävleborg.
De 250 gratisproverna som erbjöds från Strålsäkerhetsmyndigheten tog slut snabbt.
De behövs många fler prover från området som är drabbat av radioaktivt nedfall, påpekar JRF.
– Det är orimligt att jägarna skall stå för kostnaden för provtagning. Dessutom måste de ju stå för eventuell destruktion av den otjänliga vildsvinskroppen, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Varnar för folkhälsan i området
– Om inte staten betalar för provtagningarna kan det få allvarliga konsekvenser för folkhälsan i området. Dessutom finns risken att för få vildsvin fälls på grund av osäkerheten om köttet kan användas som människoföda, tillägger han.
Jens Gustafsson varnar för att färre fällda vildsvin i de drabbade områdena i sin tur ger en ”vildsvinsexplosion”.
– Det ger i sin tur ökade kostnader för såväl viltolyckor med vildsvin i trafiken som skador för bönder som har grödor som vildsvinen gillar, konstaterar riksviltvårdskonsulenten på JRF.

Bild av cesiumläget behövs
Jens Gustafsson pekar även på att det behövs fler prover för att få en bild av cesiumläget. Klövvilt som älgar och rådjur har sitt födointag ovan jord.
– En gammal sanning är att becquerelhalterna går ner på våren i klövviltskött. Men vildsvinen bökar djupare i marken året runt. Hur det påverkar vildsvinens upptag av cesium vet vi för lite om, kommenterar Jens Gustafsson.