Både nya revirvargar och utebliven inventering av älgarna i och runt brandområdet i Västmanland gör framtiden dyster för de berörda älgarna, befarar länets JRF-bas Conny Johansson
Foto: Anders Ljung Både nya revirvargar och utebliven inventering av älgarna i och runt brandområdet i Västmanland gör framtiden dyster för de berörda älgarna, befarar länets JRF-bas Conny Johansson

Kris för älgarna i brandområdet

Inställd spillningsinventering oroar Västmanlands JRF-bas

Vi det senaste mötet i det berörda älgförvaltningsområdet, där det stora brandhärjade området i Västmanland ingår, stod det klart att det inte blir en spillningsinventering i år. I början av mars i år visade en flyginventering att det var helt tomt på älg på de 14 000 hektaren som eldhärjades augusti-september 2014.
– Jag är rädd för konsekvenserna för älgstammen nästa älgjakt, säger Conny Johansson som är ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF) i Västmanland.

Conny Johansson från Virsbo är suppleant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. Han sitter även med i styrelsen för älgförvaltningsområdet för Fagersta-Möklinta, som omfattar cirka 150 000 hektar och täcker in brandområdet.
Conny Johansson har själv jakt på 700 hektar där elden startade den sista juli 2014 på ett kalhygge i den nordöstra delen av Surahammars kommun.
– Vi har inte skjutit en älg på två säsonger. Det ser ut att bli helt usel älgjakt i brandområdet, kommenterar han.
I början av mars hyrde han privat ett flygplan från Johannisberg i Västerås. Det var snö i brandområdet och lätt att se om älgar befann sig på de 14 000 hektaren.
­– Det var soprent på älg. Före storbranden var det cirka åtta älgar per tusen hektar i området, berättar Conny Johansson.
Älgarna hittar gott om föda på sommaren i det brandhärjade området, men på vintern vandrar de i väg. Brandområdet har än så länge för små tallskott för att ge älgarna vinterföda.

Brandområdets älgar skjuts på andra områden
– De få älgarna som lever i brandområdet riskerar att bli skjutna på andra områden. Det fälls helt enkelt för många av dem när kvoterna utanför brandområdet ska skjutas av ända in i januari, befarar Conny Johansson.
Det finns för lite information för att få en vettig älgförvaltning i området, tycker han.
Någon fullskalig flyginventering har inte genomförts efter branden och är inte heller aktuell.
– Det skulle kosta 250 000 kronor att flyginventera de 150 000 hektaren i förvaltningsområdet. Det finns inte pengar för en sådan inventering konstaterar Conny Johansson.
– Dessutom finns det bara två helikopterföretag som är certifierade för att göra godkända flyginventeringar, tillägger han.

Spillningsinventering först nästa år
Nyligen stod det dessutom klart vid ett möte för jaktlagen i älgförvaltningsområdet att jägarna i området inte kommer att göra en spillningsinventering för att få bättre koll på viltläget.
– Det skulle i så fall ha gjorts från mitten av april och två veckor framåt. Nu blev det nej. Spillningsinventering ska det bli först nästa år, säger Conny Johansson.
Med tanke på risken att älgstammen skjuts ner för hårt vill han uppmana jägarna i älgförvaltningsområdet till en försiktig avskjutning till dess älgstammen repat sig bättre.

Nya revirvargar på gång
Dessutom finns det ett revirhävdande vargpar som höll till vid Conny Johanssons husknut nyligen.
– Det var revirpinkande och en stor tik. Fem vargar har setts i Svanå-Ramnäs. Det är bara en tidsfråga innan det är ett nytt vargrevir här och ner mot det gamla vargområdet Västerfärnebo-Skultuna, varnar han.
Då kan det bli dubbelt så dystert för älgförvaltningen i området.