Kritiserad vargtelefon i bruk för två revir

Nu finns vargtelefoner både för Uttersbergsreviret och Kolsvareviret i Västmanland. Telefonsvararna ger besked om var den sändarförsedda vargen senast befann sig. Men servicen har redan tidigare mött kritik för att den är för långsam och osäker.

Telefonsvararen ger ett nummer på en kvadratmilsruta. Rutnumret är kopplat till kartor som tagits fram av Jägareförbundet. Kartorna finns på länsstyrelsens och Jägareförbundet Västmanlands hemsidor och kan även beställas via länsstyrelsens växel, telefon 021-19 50 00.

De aktuella vargarna är försedda med sändare i forskningssyfte av det skandinaviska forskningsprojektet ”Skandulv”.

Forskningsprojektet lämnar ut positionsrapporterna som sedan används för vargtelefonen.

Vargtelefonen finansieras av länsstyrelsen, som gett Jägareförbundet Västmanland i uppdrag att ansvara för rapporteringen.

Hård kritik från jägare

Tidigare riktade en jägare i Västmanland hård kritik mot att Jägareförbundet tog för lång tid på sig att meddela de senaste vargpositionerna. Hundägaren fick sin hund riven på ett område där det fanns varg med sändare, men den informationen fanns inte via vargtelefonen.

En varg kan lätt trava iväg två mil på en dag. Därmed är det i vissa fall svårt att ha aktuella positioner. Dessutom är de få vargar som har sändare.

Göte Hamplin, jakt- och viltskadehandläggare på länsstyrelsen, tycker ändå att vargtelefonen är en bra service.

– Vi tror att detta är ett bra komplement till vargpinglor och rovdjursäkra stängsel för att förebygga skador orsakade av varg, kommenterar han.

Telefonerna är i bruk från och med den 1 september.

Uttersbergsreviret, 0587-121 14

Klotenreviret, 0564-411 81