Säkra skott. Kronjaktstödet är nog ett av de mest användarvänliga och robusta benstöd redaktören provat.
Säkra skott. Kronjaktstödet är nog ett av de mest användarvänliga och robusta benstöd redaktören provat.

Kronjaktstödet – inget darr på manschetten

Kronjaktstödet är ett benstöd som tillverkas i Finland av Oulun Työstökeskus. Benstödet marknadsförs i Sverige av Kronjakt, därav det svenska namnet.

Stödet är utvecklat i första hand för militärt och polisiärt bruk och är således ganska robust byggt. Konstruktionen är huvudsakligen i lättmetall med förstärkningar i stål på utsatta ställen. Vikten är cirka 380 gram.
Vapnet kan både vridas och lutas i stödet, upp till en vinkel av cirka 20-25 grader. I synnerhet tiltfunktionen är användbar i praktiken. Personligen skulle jag inte köpa ett stöd utan den finessen. Naturen är sällan helt plan och man tröttnar ganska snart på att leta en plan yta eller att finjustera benen.
Flytt mellan vapen
En adapter monteras tämligen enkelt i rembygelfästet. I adaptern kan stödet sedan snabbt knäppas på plats med ett bajonettfäste. Lösa adaptrar finns att köpa, vilket gör att stödet snabbt kan flyttas mellan olika vapen.
Med standardteleskopen ger stödet en ställbar höjd på 18-28 centimeter.
Innerbenen är gängade och kan bytas mot längre om så önskas. Färdiga innerben för sittande skytte kommer att finnas i sortimentet inom kort. Likaså är gummifötterna gängade på plats och kan bytas mot andra typer av fötter om underlaget så kräver.
Enkelt handhavande
I praktiskt användande upplever jag kronjaktstödet som mycket bra. Handhavandet är enkelt, stödet är mycket stabilt och känns gediget och utan glapp, knarr eller vinglighet. Dessutom går det med lite övning att man­övrera helt tyst.
Inga utvändiga fjädrar håller det infällt mot bössan, utan det är enkla mekaniska spärrar som fälls undan när benen viks ner. Innerbenen är fjäderbelastade för automatisk indragning och hålls ute med klickspärr och urfrästa urtag i benen.
Detta tycker jag är att föredra framför den steglösa variant som finns på en del stöd, då det senare systemet tenderar att vara både långsammare och krångligare.
I en helt annan divison
Spärrurtagen i innerbenen är avfasade på ena sidan, så de kan dras ut utan att spärren trycks in. Då låter det dock en del. Vill skytten vara helt tyst trycks spärren in innan benen dras ut.
Sammantaget anser jag att Kronjaktstödet håller lika bra eller bättre kvalitet än andra stöd i samma prisklass. Därmed spelar det en helt annan division än de flesta av de billigare benstöd som finns att köpa.

FAKTA – KRONJAKTSTÖDET

Priser
Kronjaktstödet: 1 395 kronor.
Extra adapter: 295 kronor.
Förlängda innerben 60 centimeter:
595 kronor.
Kontakt:
Kronjakt Jakt & Fritid
Tel. 073-581 59 69
www.kronjakt.se