Från cirka 300 000 jägare har jägarkåren krympt till närmare 276 000. Det visar antalet jaktkortslösare för säsongen 2006-2007 som nu finns i Naturvårdsverkets register.

Krympande jägarkår ska utredas

Den allt äldre jägarkåren fortsätter att minska och allt fler jägare bor i tätorter och pendlar till jaktmarken. Minst hälften av jägarna bor för långt bort från sina jaktmarker för att klara alla viltvårdsuppgifter. Det visar en undersökning som Jägarnas Riksförbund gjort av sina medlemmar. Nu ska Naturvårdsverket göra samma skärskådning av alla jägare i Sverige med hjälp av jaktkortsregistret.

– Det här är glädjande. Vi behöver nämligen få en vettig bild av vilka förutsättningar det finns att utföra allt viltvårdsjobb på ett bra sätt, kommenterar Mats Görling, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.

Redan för två år sedan studerade Jägarnas Riksförbund var medlemmarna bor med hjälp av deras postnummer.

– Vår analys av JRF-medlemmarna visar att cirka 50 procent av jägarna bor i städer och större samhällen, berättar Mats Görling.

– Därmed är många ”jaktpendlare” och har begränsade möjligheter att delta i den lokala viltförvaltningen, tillägger han.

Han tror att det kan vara ännu fler jaktpendlare totalt sett i jägarkåren, eftersom JRF med sina närmare 27 000 medlemmar har en utpräglad landsbygdsprofil.

Allt färre tar jägarexamen

Naturvårdsverket ska därför göra samma typ av undersökning av Sveriges jägare.

Det finns fler aspekter som behöver utredas.

Jägarna blir allt äldre och färre. På tre år har antalet godkända teoriprov för jägarexamen minskat med cirka 22 procent.

– Genom att göra en fördjupad analys av Jägarnas Riksförbunds medlemmar har vi funnit att medelåldern är relativt hög och att tillströmningen av unga jägare som vill jaga på samma sätt som de äldre jägarna är allt för låg, konstaterar Mats Görling.

Från cirka 300 000 jägare har jägarkåren krympt till närmare 276 000. Det visar antalet jaktkortslösare för säsongen 2006-2007 som nu finns i Naturvårdsverkets register.

– Det är klart att det här påverkar jägarnas förmåga att göra mer än att åka ut och jaga en helg då och då samt att delta i älgjakten, kommenterar Mats Görling.

Viktig samhällsinsats

– Inventering av viltstammar, stödutfodring av vilt, skyddsjakt på rovdjur och eftersök på trafikskadat vilt är bara några exempel på vad som kan behöva göras, förklarar Mats Görling.

Jägarna gör en viktig samhällsinsats på sin fritid, konstaterar han.

– Det är viktigt att notera att jägarnas insatser i den svenska viltförvaltningen sker på frivillig basis och inte sällan till avsevärda kostnader för den enskilde jägaren, tillägger Mats Görling.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...