Foto: Shutterstock Enligt akademin har man uppmätt 50 procents skada på spannmål och mer än 30 procent på vallodlingen.

Kunglig akademi får skyddsjaga 100 dovvilt

Kungliga vitterhetsakademien får skjuta 100 dovvilt i Oskarshamnstrakten. Enligt ansökan har viltolyckorna ökat med 400 procent på grund av det stora antalet dov.

Dovviltet utgör ett hot mot kulturreservatet Stensjö by, menar Kungliga vitterhetsakademien. Förra året fick man tillstånd för skyddsjakt på 25 dovvilt. I år har antalet höjts till 100 djur, rapporterar Barometern OT.

Redan uppätet

I sin ansökan skriver akademin att betet i princip är uppätet redan före betessläppet och att dovviltet bland annat orsakar stora skador på stängsel.

Men mest anmärkningsvärt är uppgifter om att viltolyckorna i trakten har ökat med 400 procent mellan 2015 och 2023.