Kustbevakningen får rätt att inleda, leda och slutföra förundersökning av överträdelser av till exempel fiske- och jaktlagstiftningen.
Foto: Kustbevakningen Kustbevakningen får rätt att inleda, leda och slutföra förundersökning av överträdelser av till exempel fiske- och jaktlagstiftningen.

Kustbevakningen får utreda jaktbrott

Den 1 april träder en ny kustbevakningslag i kraft. Den innebär att Kustbevakningen ska utreda fler av de brott med maritim koppling som myndigheten upptäcker, till exempel brott mot jaktlagen.

Riksdagen antog i går, torsdag, förslaget om en ny kustbevakningslag. Kustbevakningen beskriver den som en fördjupning, eftersom myndigheten i framtiden kommer att få utreda fler av brotten som de upptäcker istället för att lämna över dem till främst Polismyndigheten.
– Utvecklingen innebär att vi får nya verktyg att lösa uppdraget, men inget nytt uppdrag, det är viktigt att komma ihåg. Vår ständiga miljöberedskap är fortfarande basen i vår närvaro till sjöss, säger överdirektör Anders Kjaersgaard i ett pressmeddelande.

Får leda förundersökningar
Några av de brott som Kustbevakningen från och med den 1 april får rätt att inleda, leda och slutföra förundersökning av är överträdelser av fiske- och jaktlagstiftningen och brott mot vattenförorening och miljö.
Det vill säga skulle myndigheten upptäcka till exempel illegal sjöfågeljakt, att sjöfågeljägare använder blyhagel eller att säljägare inte följer de regler som gäller kommer Kustbevakningen att utreda dessa brott.