Jägarexamenselev som övar med en 22-automat i Arcus skyttehall i Luleå.
Jägarexamenselev som övar med en 22-automat i Arcus skyttehall i Luleå.

Laddar för jägarexamen i Luleå

Efter hårt pluggande inför det teoretiska jägarexamensprovet, som alla klarade med bravur, påbörjas skjutning i Arcus skyttehall i Luleå. Robert Wikström lär ut säker vapenhantering samt instruerar i precisionsskjutning på tavla. Eleverna får prova på att skjuta i skjutbänk samt med naturligt stöd, som kommer att ingå i det praktiska provet till våren. Framöver kommer […]

Efter hårt pluggande inför det teoretiska jägarexamensprovet, som alla klarade med bravur, påbörjas skjutning i Arcus skyttehall i Luleå. Robert Wikström lär ut säker vapenhantering samt instruerar i precisionsskjutning på tavla. Eleverna får prova på att skjuta i skjutbänk samt med naturligt stöd, som kommer att ingå i det praktiska provet till våren.
Framöver kommer eleverna att få möjlighet att skjuta på löpande älg 50 meter med Åsa Karlsson som instruktör.