Burris Speedbead monterat på en Beretta halvautomat. Tillbehör är bland annat förhöjare för basen och den speciella justermuttern med hjälpskala för siktesjusteringen. 
Burris Speedbead monterat på en Beretta halvautomat. Tillbehör är bland annat förhöjare för basen och den speciella justermuttern med hjälpskala för siktesjusteringen. 

Lågt rödpunktsikte ger höjdarskytte

En variant av Burris holografiska rödpunktsikte Fastfire är Speedbead. Skillnaden med Speedbead är montaget, som är intressant. Siktet hamnar riktigt lågt på hagelvapnet och kan ge skyttet nya höjder.

Speedbead har ett integrerat fäste i form av ett mellanlägg, avsett att klämmas fast mellan kolvhals och låda på halvautomatiska och pumprepeterande hagelvapen. Därmed kan man väl säga att även det tänkta användningsområdet skiljer sig en del.
Burris själva framhåller siktet som ett utmärkt hjälpmedel vid flyktskytte och för skjutträning, och det kan nog stämma det också. Men för bruk på svenska marknaden ser man nästan genast lite flera användningsområden, förutom flyktskyttet.

Sitter lågt
Det intressanta med Speedbead är att montaget och utförandet gör att siktet hamnar riktigt lågt på bössan, faktiskt ända nere på spången. Det innebär att skytten har samma siktbild och kolvkontakt som vanligt med siktet monterat. Det går till och med utmärkt att skjuta över spången med siktet avslaget. 
Rent skyttemässigt betyder detta att siktet blir ergonomiskt och snabbt. Siktet torde vara väl lämpat för skytte med båda hagel och slugs, för drevjakt på pälsvilt och ett mycket intressant alternativ för jaktstigen.

Mycket gott resultat
Lite provskjutningar i ovanstående riktningar har gjorts och resultatet har överlag varit mycket gott. Skyttar med stora händer kan nog uppleva att handen får slåss lite med siktet om utrymmet på kolvhalsen, men med en korrekt inövad anläggning upplever jag det inte som något stort problem. Basen är dessutom väl utformad med bara rundade och mjuka ytor i de riktningar där den skulle kunna komma i kontakt med handen.

Siktet kan grovjusteras i höjd och sida i fästet, medan finjusteringarna görs på siktet på sedvanligt vis. Mellanlägg som placerar siktet lite högre medföljer också, vilket kanske kan vara till nytta vid skytte på stigande mål.

Burris Speedbead

Finns med fästen för Benelli, Beretta, Franchi och Remington.
Pris: cirka 3 800 kronor.
Generalagent: Sako Sweden, tel: 08-709 78 80.
www.sako.se