Foto: Shutterstock De skånska vargarna märks i allt högre utsträckning. Tamboskap angrips och jägare vittnar om att annat vilt trycks tillbaka.

Landshövdingens vargsvar förbryllar

JRF trycker på för licensjakt på varg i södra Sverige, bland annat genom en skrivelse till länsstyrelserna. Men svaret från landshövding Ulrica Messing förbryllar: ”Hon svarar ju inte på frågan”, säger JRF:s Sven-Olof Sandberg.

Det var i slutet av november som JRF:s distrikt i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne skickade en hemställan till länsstyrelserna om ”att länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet säkerställer att Naturvårdsverket kommer delegera rätten att besluta om licensjakt även till det södra rovdjursförvaltningsområdet för jakten år 2024”.

Kortfattat meddelande

Efter två veckor kom ett svar, gemensamt för samtliga berörda länsstyrelser, som undertecknats av Ulrica Messing som är landshövding i Blekinge och ordförande i Södra Rovdjursförvaltningsområdet:

”Naturvårdsverket har det övergripande nationella ansvaret för förvaltning av varg. De ska löpande bedöma om överlämnandet av rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus eller om möjligheten utnyttjas i för stor omfattning, vilket framgår i jaktförordningen 24 c §.

Till stöd för Naturvårdsverkets beslut är vargstammens utveckling och spridning, vilken bygger på resultat från länsstyrelsernas rovdjursinventering.

År 2020 överlämnade Naturvårdsverket rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet så förutsättningarna att snabbt kunna fatta regionala beslut om skyddsjakt efter skadegörande individer finns därmed idag.”

Skräder inte orden

Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne, skräder inte orden när han kommenterar landshövdingens kommunikation.

– Hon svarar ju inte på frågan överhuvudtaget, hon pratar om skyddsjakt och inte om licensjakt som det gäller. Känner hon inte till ordens betydelse?

Sven-Olof Sandberg tillägger:

– Det är beklagligt att en landshövding och ordförande för ett rovdjursförvaltningsområde inte förstår det svenska språket och kan svara på en direkt fråga.

Försökt få en intervju

Sedan den 9 december har Jakt & Jägare förgäves försökt få till stånd en kort intervju med Ulrica Messing. Det första beskedet var att hon var oanträffbar på grund av resa. Sedan kontaktades tidningen av Andreas Abrahamsson, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Blekinge och sekreterare för arbetet i det Södra Rovdjursförvaltningsområdet.

Han skrev i mejl till tidningen:

”Lagstiftningen om hur delegeringen går till kan inte misstolkas, så det är snarare mot Naturvårdverket ni bör rikta frågorna då Naturvårdsverket är den beslutande myndigheten.”

”Förser dem med underlag”

Efter ytterligare förfrågningar meddelade han att Ulrica Messing inte vill låta sig intervjuas.

– Hon har delegerat det till mig. Om man ser till jaktförordningen 24 c § visar den att Naturvårdsverket kan utvärdera när en delegering av beslut kan ske. Vi förser dem med underlag, vi som myndigheter kan inte påverka själva delegeringen, säger Andreas Abrahamsson.

Varför handlar så stor del av svaret om skyddsjakt när frågan gäller licensjakt på varg?

– Att svaret till Jägarnas Riksförbund även nämner delegering av skyddsjakt i detta ärende är på sätt och vis sekundärt, men detta är ett viktigt verktyg för att hantera särskilda skadesituationer.