Långbänk om vargfritt Rättvik

I två och ett halvt år har frågan om ett vargfritt Rättvik diskuterats i kommunfullmäktige. Senast i går kväll togs frågan upp igen, men sköts på framtiden en gång till.

Frågan om ett vargfritt Rättvik kom in i maj 2010, i form av ett medborgarförslag skrivet av Olle Frääs i Kärvsåsen. Sedan dess har frågan diskuterats många gånger. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avvisat förslagets påstående om att vargens närvaro ödelägger viltstammarna och omöjliggör att bedriva frigående boskapsskötsel och privat skogsbruk, skriver Dala-Demokraten.
I går togs frågan upp i kommunfullmäktige, där förslaget var att avslå medborgarförslaget, men samtidigt anta ett särskilt yttrande från kommunstyrelsen, där det står att det är för mycket rovdjur i Dalarna, inte minst i Rättviks kommun, och att det är negativt för det öppna landskapet, jakten och kulturarvet.

Visade avskräckande bilder
Under diskussionerna talade Linda Wiklund (c) om sitt ogillande av varg och björn och visade en avskräckande bild, medan Anders Björkman (s) tyckte att hennes anförande påminde om abortmotståndarnas arbetsmetoder.
Folkpartisten Björn Guström sade tvärt nej till yttrandet.
– Yttrandet är ett första steg mot en vargfri kommun. Jag ställer inte upp på det, sade han under mötet.
Miljöpartisten Stig Fredriksson menade att Linda Wiklund har fel när det gäller hur farliga rovdjur är och att det inte är säkert att plocka bär i skogen.
– Bärplockarna vi har ute i skogen under senare år, och det är ganska många, ser ingen varg och möter de en björn sticker den. Att rovdjuren skulle hota vårt kulturarv som det står i yttrandet ställer jag inte upp på. Dagens rovdjur i nuvarande antal vållar inga större problem, utom för högljudda jägare som vill ha kött i frysen, sade Stig Fredriksson.

Beslutade om återremiss
Frågan slutade i votering, där 19 ville avgöra frågan direkt under mötet och 18 ville ha en återremiss. Fullmäktiges ordförande Jonny Jones (c) konstaterade att det blev en minoritetsåterremiss.