Jaktledaren, som är anställd av länsstyrelsen, är delgiven misstanke om jaktbrott och flera förhör ska ha hållits med personer som var inblandade i skyddsjakten på den invandrade vargen.
Foto: Shutterstock Jaktledaren, som är anställd av länsstyrelsen, är delgiven misstanke om jaktbrott och flera förhör ska ha hållits med personer som var inblandade i skyddsjakten på den invandrade vargen.

Länsstyrelse i förhör om avlivad varg

Länsstyrelsen i Västerbotten har avlivat en varg under skyddsjakt utanför det beslutade jaktområdet, nämligen i Norrbotten. Förundersökning pågår och jaktledaren, som är anställd av länsstyrelsen, är delgiven misstanke om jaktbrott.

Det var den 22 januari i år som länsstyrelsen i Västerbottens län fällde en invandrad varg under skyddsjakt. Två dagar senare skickade länsstyrelsen ut ett pressmeddelande om att vargen fälldes i Västerbottens län.
Men i går kunde Svensk Jakt, som har granskat ärendet utifrån den koordinatangivelse som finns markerad i Rovbase, avslöja att vargen avlivades närmare fem kilometer in i Norrbottens län, alltså långt utanför det beslutade jaktområdets gräns.
Enligt tidningens källor är jaktledaren, som är anställd av länsstyrelsen, delgiven misstanke om jaktbrott. Flera förhör ska ha hållits med personer som var inblandade i skyddsjakten och miljöåklagare Åse Schoultz bekräftar att en förundersökning pågår.

Tre invandrade vargar
Bakgrunden är att sedan oktober 2019 hade tre invandrade, och därmed genetiskt värdefulla vargar, dokumenterats i Norrbottens och Västerbottens län.
Två av vargarna funderade Naturvårdsverket på att flytta till södra Sverige, eftersom de orsakade störningar för rennäringen. Dessa vargar hade nämligen varit i Sverige tillräckligt länge för att ha uppnått karantäntiden på fyra månader.
Men alla tre vargarna försvann, bland annat på grund av svåra spårförhållanden. Den 21 januari observerades dock återigen den tredje vargen, i gränstrakterna mellan Norrbotten och Västerbotten.
Dagen efter skickade drabbade Svaipa sameby in en ansökan om skyddsjakt på vargen. Redan samma dag beviljade länsstyrelsen i Västerbottens län ansökan och några timmar senare fälldes vargen.

Har försökt mörka
Men att vargen sköts utanför det beslutade jaktområdet har varken länsstyrelsen i Västerbottens län eller länsstyrelsen i Norrbottens län polisanmält. Svensk Jakt menar att myndigheterna har försökt mörka det hela.
Det förnekar dock naturvårdsdirektör Björn Jonsson på länsstyrelsen i Västerbottens län.
– Absolut, det finns ingen som helst anledning till det. Vad skulle det vara? I så fall skulle vi ha mörkat platsen och det har vi inte gjort, säger han till tidningen.
Enligt Björn Jonsson har de båda myndigheterna varit i kontakt med varandra och länsstyrelsen i Norrbotten ska muntligen ha godkänt skyddsjakten i efterhand.