Länsstyrelsen i Värmland vill öka sekretessen

I dagsläget kan vem som helst kontakta länsstyrelsen och få fram personuppgifter på tjänstemän som arbetar på myndigheten. Detta vill länsstyrelsen i Värmland ändra på, och har nu skrivit till regeringen och bett om att det ska kunna hemligstämplas.

I vintras stötte en av länsstyrelsens viltspårare i Värmland ihop med några personer som kunde misstänkas för att vara ute på tjuvjakt. Viltspåraren upplevde det som då hände som så pass hotfullt att denne anmälde jägarna för olaga hot.

Detta, och andra händelser i samma anda, anser Arbetsmiljöverket vara ett allvarligt arbetsmiljöproblem. För en tid sedan skrev de till alla länsstyrelser i landet och uppmanade myndigheterna att se över arbetsmiljösituationen för de mest utsatta anställda.
Vill kunna lägga sekretess
Länsstyrelsen i Värmland anser att anställda hos länsstyrelsen ska slippa få sina personuppgifter utlämnade, och har skickat in en skrivelse till regeringen och begär att få lägga en generell sekretess på personuppgifter för tjänstemän som på grund av sina arbetsuppgifter kan utsättas för hot.
– Det finns en sådan sekretessregel för tjänstemän på Livsmedelsverket som sysslar med djurskydd, och vi tycker att våra tjänstemän på de här områdena är jämförbara med dem, säger Joachim Gustafsson, länsstyrelsens informationschef, till Värmlands Folkblad.