Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt på varg

Tåssåsens sameby har ansökt om skyddsjakt på det vargpar som etablerat revir i Oviksfjällen. De anser att vargarna utgör ett hot mot renskötseln i området. Länsstyrelsen tillstyrker ansökan. Nu är det upp till Naturvårdsverket om skyddsjakten ska beviljas. – Vi har tillstyrkt skyddsjakten enligt politiska beslut som säger att vi inte ska ha rovdjur i […]

Tåssåsens sameby har ansökt om skyddsjakt på det vargpar som etablerat revir i Oviksfjällen. De anser att vargarna utgör ett hot mot renskötseln i området.

Länsstyrelsen tillstyrker ansökan. Nu är det upp till Naturvårdsverket om skyddsjakten ska beviljas.

– Vi har tillstyrkt skyddsjakten enligt politiska beslut som säger att vi inte ska ha rovdjur i ett renskötselområde, berättar Magnus Kristoffersson på länsstyrelsen för Länstidningen i Östersund.

När skyddsjakten blir av, om den beviljas av Naturvårdsverket, vågar dock Magnus Kristoffersson inte svara på.